Fredet bro revet ned ved en fejl

Tønder Kommune har fejlet. Det erkender vi blankt.

En fredet bro over Fiskebæk ved Toftlund er i januar blevet revet ned og erstattet af en ny bro, der er bygget op med et stort stålrør beklædt med plastik og sten og med asfalt henover vejbanen.

Den gamle bro bestod af granitsten, som for 15 år siden blev pakket ind i beton. Broen var ved at være undermineret og i sådan en forfatning, at den havde svært ved at klare belastningen fra trafikken. Det blev vurderet, at det var den bedste løsning at udskifte broen.

Broen var klassificeret som fortidsminde og fredet – dette blev undersøgt, men ved en fejl blev det ikke undersøgt ordentligt.

Straks da Tønder Kommune blev gjort opmærksom på, at broen var fredet, kontaktede man Museum Sønderjylland og Slots- og Kulturstyrelsen og bad entreprenøren gemme alt materiale fra den gamle bro.

Alle de mennesker, der har arbejdet med at bygge den nye bro, er meget kede af sagen. Ingen har haft til hensigt at ødelægge et fortidsminde, og ingen har fjernet en fredet bro med vilje.

Tønder Kommune er generelt meget obs. på, at bevare fortidsminder, og lige nu er kommunen i dialog med Museum Sønderjylland og Slots- og Kulturstyrelsen om andre broer, hvor der er renovering i gang.

Det er en meget beklagelig sag, og Tønder Kommune er i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsens, som nu skal vurdere, hvad der videre skal ske i sagen med den fredede bro.​​​​​​​