Fortsat styr på økonomien

Tønder Kommune kommer ud af 2017 med overskud på 107 millioner kroner på den ordinære drift. Det er 34 millioner kroner mere end forventet.

På anlægssiden er der brugt 97 millioner kroner, og det er fire millioner kroner mere, end der var budgetteret med.

Det samlede resultat betyder, at der er tilført 11 millioner kroner til kommunens kassebeholdning.

Borgmester Henrik Frandsen glæder sig over det positive regnskab.

- Ligesom de seneste års regnskaber afspejler det en økonomisk ansvarlig styring, der giver råderum til at håndtere de kommende opgaver og udfordringer, siger han.

Regnskabet viser dog, at der er en faldende udvikling på driftsoverskuddene. På servicesiden har været en overskridelse af den såkaldte serviceramme på 0,5 millioner kroner. På driftssiden har kommunerne gennem flere år – også i 2017 - været underlagt en sanktionsmulighed fra staten, såfremt kommunerne samlet set ikke holder sig inden for rammerne af budgetterne på serviceudgifterne.

Det betyder, at Tønder Kommune for første gang ikke kan overholde aftalen med staten i forhold til serviceudgifterne.

- Med serviceudgifter på 1.692,1 millioner kroner er det en meget beskeden overskridelse, men det viser, at kommunen er presset på de økonomiske rammer, siger borgmesteren.

Vores Fælles Udviklingsplan

Tønder Kommune indledte i 2017 arbejdet med ”Vores Fælles Udviklingsplan”, som har til formål at drage bedre nytte af de mange ressourcer, som borgere, virksomheder, foreninger og kommune er i besiddelse af.

Målet med udviklingsplanen er at fokusere arbejdet på de store udfordringer, som velfærdsmodellen står overfor med et stigende antal ældre, behov for kvalificeret arbejdskraft i en stadig mindre arbejdsstyrke og at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen.

Udviklingsplanen har fokus på at skabe holdbare løsninger i fællesskab mellem borgere, virksomheder, foreninger og kommune og gøre op med den vante tankegang om, at kommunen er en myndighed, der udelukkende træffer afgørelser - til at kommunen sammen med borgerne og virksomheder finder frem til de bedste og langtidsholdbare løsninger.

- Det bliver spændende at følge arbejdet og de resultater, som det forhåbentlig vil kaste af sig til gavn for vores område, siger borgmester Henrik Frandsen.

Se hele regnskabet her