Forældreforslag om børnepasning modtages positivt

Et forslag fra forældre om den fremtidige børnepasning på Rømø indgår nu i politikernes arbejde med budgettet for 2019.

Børn- og Skoleudvalget skal samlet set finde besparelser for ca. 5,6 mio. kr. på næste års budget. Administrationen har bl.a. peget på, at en del af besparelsen, ca. 1,2 mio. kr., kan findes ved at omlægge pasningstilbuddet på Rømø fra en daginstitution på den tidligere skole i Havneby til en dagplejeordning.

På et dialogmøde, som en gruppe borgere på Rømø forleden havde inviteret Børn- og Skoleudvalget til, gav de fremmødte udtryk for et stort ønske om at opretholde øens daginstitution. Fra forældreside blev det tilkendegivet, at den foreslåede omlægning vil være en markant nedprioritering af Rømø og de børn, der har stor glæde af det nuværende pasningstilbud i Rømø Børnecenter.

Som alternativ til administrationens model foreslog Rømø-forældrene og Områdebestyrelse Skærbæk derfor, at Rømø Børnecenter organisatorisk bliver en del af daginstitutionen Regnbuen i Skærbæk. Det vil give mulighed for at videreføre Rømø Børnecenter med en mindre normering til de 11 børn, der i dag passes i Rømø Børnecenter.

Dette forslag er Børn- og Skoleudvalget meget åben overfor at drøfte videre, oplyser udvalgets formand, Kim Printz Ringbæk.

- Vi hilser debatten om fremtidens pasningstilbud på Rømø velkommen, og vi vil gerne kvittere for et stort engagement. Det var positivt, at der ikke kun blev fremsat kritik på mødet, men også et alternativ til de nødvendige besparelser, vi skal finde.

- Med forslaget vil Rømø Børnecenter kunne bestå, og de tidligere skolebygninger vil fortsat kunne huse både daginstitution og de mange andre aktiviteter, som huset i dag er ramme om. Så vi siger tak for mødet og et spændende forslag. Det vil vi med glæde bringe ind i budgetforhandlingerne, siger Kim Printz Ringbæk.