Flotte resultater for Tønder Kommunes plejecentre

De otte plejecentre i Tønder Kommune har nu alle haft deres årlige uanmeldte kommunale tilsyn, og der er grund til tilfredshed - alle otte plejecentre får nemlig rigtig flotte vurderinger af BDO Kommunernes Revision, der foretager tilsynene.

​​​​​​​Ved kommunale tilsyn får plejecentrene altid tildelt en score på mellem nul og fem, hvor fem er den bedste score. I Tønder Kommune beskrives alle plejecentrene som velfungerende plejecentre af tilsynet, og to af plejecentrene, Toftegården og Solgården scorer topkarakteren fem i alle fire faste temaer. 

I temaet "Pleje, omsorg og praktisk bistand" scorer plejecentrene i gennemsnit 4,8. Her er der sket en fremgang set i forhold til 2018, hvor der var en gennemsnitlig score på 4,6. 
 
I temaet "Hverdagsliv" scorer de otte plejecentre fem. Her er der grund til at glæde sig over at plejecentrene dermed fastholder det høje niveau fra 2018, hvor alle otte plejecentre også scorede et femtal. 
 
I temaet "Kompetencer og udvikling" scorer alle plejecentre fem, og så er "Dokumentation" med en score på 4,3 det tema, som plejecentrene i gennemsnit scorer lavest på. Det skal dog nævnes, at centrenes score alle ligger på fire eller fem, hvilket svarer til, at plejecentrene i høj eller meget høj grad lever op til indikatorerne i temaet og at der er tale om en fremgang i forhold til tilsynene i 2018.

"Jeg vil gerne rose vores dygtige personale på plejecentrene i Tønder Kommune. Vores mål er at tilbyde vores borgere den bedst mulige service inden for den økonomiske ramme - og det må man sige, at vores borgere på plejecentrene får, og det er jeg rigtig glad for og stolt af", fortæller Irene Holk Lund, der er formand for Sundhedsudvalget.
 
Foruden de faste fire temaer, har der i 2019 været et tema om "pårørendesamarbejde", som handler om samarbejdet med pårørende.

Alle plejecentre har traditioner for at invitere pårørende til flere arrangementer på plejecenteret i løbet af året. Desuden har alle plejecentre fokus på, at være nærværende og imødekommende i mødet med de pårørende, og det er formanden for Ældrerådet Inger Lis Andresen glad for selvom hun mener, at der godt kunne have være interviewet flere pårørende i forbindelse med tilsynene. 

​​​​​​​"Den personlige og menneskelige kontakt er utrolig vigtigt for ældre mennesker. Derfor er jeg rigtig glad for at kunne læse og også personligt opleve, at det dygtige plejepersonale i Tønder Kommune håndterer den opgave så fint og husker den menneskelige relation i deres pleje", siger Inger Lis Andresen. 
 
De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven, at påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde samt at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 

Tilsynet sætter desuden fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer.