Flotte resultater med jobformidling i Tønder

Erhvervslivet i Tønder Kommune får god hjælp af Jobcentret, når virksomhederne skal rekruttere nye medarbejdere.

Det fremgår af en opfølgning på de mål og indsatser, der er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2017.

- Opfølgningen viser rigtig flotte resultater med jobformidlingsindsatsen i Tønder Kommune, siger formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Jan Voss Hansen.

I hele 364 tilfælde har Jobcentret hjulpet en arbejdsgiver med at rekruttere en medarbejder til en ordinær stilling. 222 gange er det endda lykkedes at rekruttere en ledig direkte til den konkrete stilling, mens arbejdsgiverne i de resterende tilfælde har fået stillingen besat f.eks. via opslag på jobnet.dk, som er jobcentrenes rekrutteringsportal.

Arbejdsgiver tilfreds med service

Én af de arbejdsgivere, der flere gange har nydt godt af jobcentrets service, er direktør hos Thyssen Stål i Gånsager, Stig Pedersen. 

Stig Pedersen og Thyssen stål har de seneste år fået hjælp fra jobcentret til at rekruttere flere forskellige fagprofiler heriblandt montører, smede og ufaglært arbejdskraft. Endvidere har virksomheden ansat en voksenlærling. 

Direktør Stig Pedersen siger: 

- Vi har rigtig god gavn af Jobcentrets formidlingsservice og har valgt at bruge den i stedet for f.eks. et vikarbureau. Vi oplever, at jobcentret har god forståelse for, hvad det er, vi efterspørger af arbejdskraft. Og har de ikke lige en ledig, der matcher vores behov, får vi en snak om alternative profiler til opgaven, eller vi kan indgå i et samarbejde om opkvalificering.

- Jobcentret assisterer os også med at få lagt stillingerne på Jobnet.dk. Det har for os været en rigtig stor hjælp. 

Udvalgsformand glæder sig

Tønder Kommune er begunstiget af høj beskæftigelse og er blandt de kommuner i regionen, der har den laveste ledighed. Det betyder, at der generelt er mange jobmuligheder i området.

Formanden for kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, Jan Voss Hansen, er glad for de flotte resultater med jobformidlingen og siger: 

- At virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, er helt afgørende, og jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi som kommune kan bidrage til det. 

- Opsvinget gør, at der er brancher, der kan have svært ved at skaffe den kvalificerede arbejdskraft. Vi kan som kommune naturligvis heller ikke altid levere præcis de profiler, der efterspørges, men så kan vi i stedet være med til at opkvalificere ledige eller tage en snak med virksomheden om alternative løsninger og derved alligevel bidrage. Det er jeg naturligvis stolt over. 
 
Jan Voss Hansen oplyser videre, at der fornylig er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 167 virksomheder i kommunen.

- Undersøgelsen viste, at der er en stor tilfredshed med Jobcentrets service. Resultaterne på formidlingsindsatsen matcher dette billede, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, siger udvalgsformanden.

Fakta:

Beskæftigelsesplanen er en årlig plan, der hvert år lægger rammerne og retningen for den kommunale beskæftigelsesindsats på en række områder.

Arbejdsmarkedsudvalget har på det seneste møde fået forelagt en status på resultaterne i forhold til de opstillede mål.