Flest storrygere dropper smøgerne i Tønder

Mange storrygere i Tønder Kommune har droppet tobakken. Med en nedgang på hele 4,2 pct. i perioden fra 2010 til 2017 er Tønder faktisk den kommune i hele regionen, der har det største fald i antallet af storrygere.

Resultatet fremgår af sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det? 2017", som Region Syddanmark har gennemført i samarbejde med kommunerne.

- Rygning er årsag til rigtig mange dødsfald. På landsplan slår tobakken hvert år næsten 14.000 mennesker ihjel. Derfor er den positive udvikling i Tønder Kommune meget glædelig, siger formanden for kommunens Sundhedsudvalg, Irene Holk Lund.

Udvalgsformanden tilskriver udviklingen en målrettet forebyggende indsats.

- Sammen med de tre andre sønderjyske kommune arbejder vi bevidst med hjælp til rygestop, så det bliver lettere for rygere at kvitte tobakken. Heldigvis har rigtig mange taget imod de forskellige tilbud og er blevet røgfri. Vi fortsætter indsatsen for denne målgruppe, og vi vil samtidig have et særligt fokus på at forebygge, at unge starter med at ryge, tilføjer Irene Holk Lund.

Flere er tilfredse med helbredet

Også på en række andre områder viser den nye sundhedsprofilundersøgelse positive resultater i Tønder Kommune.

F.eks. når det gælder borgernes egen vurdering af deres helbred. I langt de fleste kommuner i regionen synes færre borgere, at de har et godt helbred. Kun i Tønder Kommune er der en lille fremgang på 0,4 pct.

- Det er selvfølgelig ikke prangende, men i betragtning af, at den generelle tendens er tilbagegang, er det dog et acceptabelt resultat, konstaterer Irene Holk Lund.

Sundhedsprofilundersøgelsen peger også på, at flere og flere borgere i regionen har problemer med smerter eller andre former for ubehag. Det gælder også i Tønder Kommune, hvor der er en stigning på 3 pct. Men stigningen er den mindste i regionen. Det kan sandsynligvis være et udtryk for, at Tønder Kommune arbejder målrettet med smertehåndtering.

For meget junkfood og for lidt bevægelse

Sundhedsprofilundersøgelsen afdækker også en række væsentlige udfordringer i Tønder Kommune. Det gælder bl.a. vores kostvaner. Bortset fra Fredericia oplever alle kommuner i regionen en stigning i antallet af borgere, der jævnligt spiser usundt, og med en stigning 3,6 pct. fra 2010 til 2017 lægger Tønder sig i spidsen.

Samtidig er Tønder en af de kommuner, hvor folk bevæger sig mindst i fritiden, og Tønder har ligeledes mange overvægtige borgere i sammenligning med de andre kommuner i regionen.

- Der er tale om udfordringer, som hænger sammen. Når mange spiser usundt og bevæger sig for lidt, vil der også være mange med overvægtsproblemer, siger sundhedsudvalgsformand Irene Holk Lund.

For at imødegå udfordringen har kommunen bl.a. etableret sundhedsklinik på Tønder Sygehus og i Sundhedshuset i Toftlund, hvor børn med overvægt og deres familie kan få råd og vejledning. Tilbuddet er en stor succes, idet 70 børn er tilmeldt overvægtskurset, og 49 er i gang. 

Der er også en ny mad- og kostpolitik på vej, og Kultur- og Fritidsudvalget behandler i denne uge et forslag om, at Tønder indgår som visionskommune i det landsdækkende projekt "Bevæg dig for livet", der har til formål at få flere til at være fysisk aktive i fritiden.

Tønder Kommune er også udfordret på et lavere uddannelsesniveau, som er en af de faktorer, der ifølge Sundhedsstyrelsen er med til påvirke uligheden i sundhed. Ifølge undersøgelsen er Langeland, Tønder og Billund de kommuner, hvor flest kun har grundskolen som uddannelse.

Dette forhold er Tønder Kommune meget opmærksom på, og det er bl.a. baggrunden for visionen og indsatsen "Uddannelse til Alle", som skal medvirke til, at alle unge gennemfører en uddannelse eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil både give de unge bedre job- og karrieremuligheder og samtidig forbedre den generelle sundhedstilstand.

Fakta:

Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det? 2017" er gennemført over hele landet og er den største nationale sundhedsundersøgelse.

Mere end 300.000 tilfældigt udvalgte danskere har fået tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om trivsel, sundhed, sundhedsadfærd og sygdom.

I Region Syddanmark er spørgsmålene sendt til 58.800 personer og i Tønder Kommune til 2.500.

Svarprocenten i hele regionen ligger på 68,1 og i Tønder Kommune på 68,7, dvs. lidt over gennemsnittet.

I Region Syddanmark er undersøgelsen gennemført af regionen i samarbejde med kommunerne, Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet.

Læs mere om sundhedsprofilundersøgelsen på Region Syddanmarks hjemmeside