Flertal for vindmøller ved Vindtved

Med 20 stemmer for og ni imod (to undlod at stemme) har Kommunalbestyrelsen besluttet at gå videre med planerne om seks vindmøller ved Vindtved tæt på den dansk-tyske grænse.

Bag projektet står firmaet Ecopartner ApS, der ønsker at opstille seks Vestas-møller i området med en kapacitet på 3,45 MW og en totalhøjde på ca. 150 meter.

Forslag til lokalplan har været i høring fra 4. april til 30. maj, og der er kommet i alt 85 høringssvar med tilkendegivelser både for og imod projektet.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet forudsætter, at det omkringliggende lokalsamfund opnår et økonomisk bidrag, der  svarer til ordningerne under de gældende regler for 2017.

Afstemningen om vindmøllerne var afslutningen på en længere debat i Byrådssalen.

Se optagelse fra mødet

Se referat fra mødet