Flere cykelstier på vej

​​​​​​​

Tønder Kommune ønsker endnu flere stier til cyklisterne.

-    Vi bliver ved med at anlægge cykelstier i Tønder Kommune. Det er noget vi vil, og som vi prioriterer højt.

Sådan siger formanden for kommunens Udvalg for Teknik og Miljø, Bo Jessen (V).
De seneste år er der anlagt en række nye cykelstier i kommunen, blandt andet mellem Møgeltønder og Højer og mellem Visby og Borg.

I indeværende år er der afsat fem millioner kroner til nye cykelstier, og kommunalbestyrelsen har nu nikket ja til, at der bruges yderligere en million kroner, så tre projekter kan blive realiseret og et kommende sat i gang.

Der anlægges i år cykelstier på følgende strækninger:

  • Åbenråvej i Skærbæk by mellem jernbanen og Tøndervej , pris cirka 1,1 millioner kroner.
  • Tøndervej i Højer mellem rundkørslen og stikrydsningen (ændring af eksisterende cykelbaner til kantstenscykelsti), pris cirka 1 million kroner
  • Ullerupvej mellem Skærbæk Familiecamping og Rømøvej (dobbeltrettet cykelsti), pris cirka 3,5 millioner kroner.

Derudover bruges der en halv million kroner til at projektere en cykelsti på Rangstrupvej mellem Rangstrup og Agerskov. Det koster 9,1 millioner kroner at anlægge denne sti, så den bliver ikke anlagt i indeværende år, men prioriteres næste år.

Tønder Kommune havde søgt Cykelpuljen 2017 om støtte og havde i ansøgningen lagt vægt på, at cykelstierne ville fremme både børns motion samt turismen. Tønder Kommune fik dog afslag på sin ansøgning.

Fakta: Cykelpuljen 2017 er Vejdirektoratets pulje, der skal få flere danskere i cykelsadlen. I 2017 blev der uddelt  99 millioner kroner til 36 projekter over hele landet. Samlet set var der søgt om tilskud på 573 millioner kroner.