Festivalforening giver penge til lokale formål

De seneste to år har været gode for Tønder Festival. Festivalen har ikke blot været en kunstnerisk succes, men har også formået at skabe solid balance i økonomien. Tønder Festival Forening, som sammen med Tønder Festival Fond står bag afviklingen af festivalen, har skabt overskud. Det betyder, at kulturlivet og især børn og unge i Tønder Kommune får tildelt midler fra Tønder Festival Forening.

Penge til skolekoncerter, instrumenter og workshops

Overskuddet betyder, at Tønder Festival Forening nu uddeler 480.000 kr. til almennyttige formål. Ifølge vedtægterne støtter foreningen, hvis der er overskud, initiativer der tilgodeser:

  • Uddannelse i eller udvikling af dansk og international folkemusik
  • Børn og unges uddannelse i musik, herunder tilvejebringelse af musikinstrumenter og øvelokaler
  • Kulturelle aktiviteter og arrangementer, fortrinsvis i Tønder Kommune.

Foreningen giver noget retur

”Udviklingen af festivalen har været positiv, og det er en stor glæde, at Tønder Festival Forening nu kan bidrage til det lokale musik- og kulturliv med midler til almennyttige formål. Festivalen giver på denne måde noget tilbage til det stærke lokale miljø, der er forudsætningen for festivalen,” siger Svend Erik Lilleøre, formand for Tønder Festival Forening.

De får støtte af Tønder Festival Forening:

  • Tønder Kulturskole: Reparation af instrumenter: 20.000 kr.
  • Tønder Gymnasium, Instrumentanskaffelse: 10.000 kr.
  • 13 skolekoncerter i Tønder Kommune i 2016/2017: 360.000 kr. 
  • Tønder Session Scene, danseworkshop i irsk dans: 50.000 kr.
  • StarJam, afholdelse af workshops: 40.000 kr.

Mere information om Tønder Festival:

Hjemmeside
Facebook