Fem millioner til samdrift på sygehuset

Sundheds- og Ældreministeriet har givet 5,1 millioner kroner til Tønder Kommune og Region Syddanmark til at etablere korttidscenter og akutfunktion på Tønder Sygehus.

Tønder Kommune og Region Syddanmark har siden efteråret 2016 kigget på, hvordan man kan samarbejde omkring forskellige funktioner på Tønder Sygehus. Formålet er at udnytte på de bygningsmæssige og personalemæssige ressourcer mest optimalt og samtidig give borgerne den bedste service.

Arbejdet har udmøntet sig i en samdriftsplan med områder, hvor kommune og region med fordel kan arbejde sammen. En del af samdriftsplanen indebærer, at korttidscenteret på Leos Plejecenter flyttes til Tønder Sygehus. Det betyder, at der indrettes 11 pladser til korttidscenteret på sygehusets 1. sal, hvor daghospitalet i forvejen hører til. Samtidig nedlægges korttidscenteret på Leos Plejecenter.

Det er netop denne del, Sundheds- og Ældreministeriet giver penge til.

Ved at lægge korttidscenter og daghospital i tilknytning til hinanden kan personalet arbejde på tværs, når der er behov.

Daghospitalet har omkring 12.000 ambulante besøg om året, og opgaverne består til dels af en akut ambulant funktion, hvor henviste patienter kommer til udredning eller behandling. Derudover kommer patienter til kontroller, medicinering og undersøgelser.

Korttidscenteret er et tilbud, der typisk bliver brugt af ældre borgere, der i en kortere periode har brug for ekstra pleje og derfor ikke kan være i eget hjem. Typisk er det borgere, som er blevet udskrevet fra sygehusene, der har behov for at være på korttidscenteret, inden de kan komme hjem i eget hjem. Desuden varetager korttidscenteret akutfunktioner.

Irene Holk Lund (V), der er formand for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune siger, at hun er utrolig glad for, at ministeriet har nikket ja til ansøgningen.

- Det giver rigtig god mening, at kommune og region arbejder sammen. Der er perioder, hvor der ikke er så meget pres på korttidscenter eller daghospital, og så er det rigtigt fint, at personalet kan hjælpe hinanden på tværs, siger Irene Holk Lund.

Udvalgsformanden peger også på, at samdrift betyder, at borgerne kommer til at opleve et sundhedsvæsen, hvor de forskellige sektorer snakker mere sammen. -  Ved at placere korttidscenteret og akutfunktionen i tilknytning til daghospitalet vil det alt andet lige være nemmere at udveksle viden, hvilket også kommer patienterne til gode, siger udvalgsformanden.

Bo Libergren (V), der er formand for Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen, ser Tønder Sygehus som et godt eksempel på, hvordan sundhedsvæsenet sagtens kan hænge godt sammen på tværs af kommune og region.

- Vi er glade for, at det gode samarbejde, vi har med Tønder Kommune også tildeles en bevilling fra regeringen. Det vidner om, at initiativerne er noget, man har lagt mærke til andre steder og udenfor regionen.

 

Fakta:

- Sundheds- og Ældreministeriet har en pulje til læge og sundhedshuse. Der har været 48 ansøgninger til puljen, og der er søgt om i alt 785 millioner kroner.

- Tønder Kommune og Region Syddanmark havde søgt om 5,1 millioner kroner i 2018 og 3,5 millioner kroner i 2019. De 5,1 millioner kroner skal bruges til ombygning til korttidscenter samt en ultralydsscanner.