Fast korps skal styrke ledsager-tilbud

For at give borgere med handicap flere muligheder i hverdagen er Tønder Kommune i gang med at opbygge et fast korps til ledsagerordningen.

Ledsagerordningen er et tilbud til mennesker med nedsat funktionsevne. Som følge af funktionsnedsættelsen har de ofte svært ved at færdes på egen hånd og bliver dermed let afskåret fra at tage på besøg hos familie og venner eller deltage i andre aktiviteter uden for hjemmet. Med ledsagerordningen kan handicappede få tilknyttet en ledsager, som kan tage med på besøg eller til aktiviteter og være til hjælp og støtte med praktiske opgaver.

Men det har nogle gange vist sig at være lidt vanskeligt at skaffe ledsagere, og derfor har kommunen siden oktober været i gang med at oprette et fast ledsagerkorps.

- Med et fast korps, vi altid kan trække på, bliver det lettere at skaffe ledsagere i de konkrete situationer. Det gør tilbuddet mere fleksibelt og dermed betydeligt bedre for brugerne, siger formanden for kommunens Socialudvalg, Kim Printz Ringbæk.

Udvalgsformanden ser ledsagerordningen som et godt og vigtigt tilbud, fordi det er med til at sikre, at borgere med handicap har samme muligheder som andre for at leve et aktivt og udadvendt liv.

 - Men det er selvfølgelig en forudsætning, at de nødvendige ledsagere er til rådighed. Vi tror på, at et fast korps er den rigtige vej at gå for at gøre ordningen mere dækkende og mere robust, f.eks i forhold til forfald. Derfor har Socialudvalget besluttet at udbygge korps-ordningen og sætte den mere i system, oplyser Kim Printz Ringbæk.

På nuværende tidspunkt er der ca. 30 personer tilknyttet ledsagerkorpset fordelt på fire distrikter, nemlig Løgumkloster/Bredebo, Tønder/Højer, Toftlund/Agerskov og Skærbæk/Rømø.

Der kommer løbende henvendelser fra folk, der gerne vil være ledsager for handicappede i Tønder Kommune, og de vil fremover blive spurgt, om de også ønsker at blive en del af det faste korps. Bliver der behov for det, vil kommunen muligvis også søge medlemmer til korpset via annoncering.

Fakta:

Ledsageordningen er et tilbud til borgere, der ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Med tilbuddet kan den handicappede få tilknyttet en hjælper, som kan ledsage og støtte den pågældende, når han eller hun skal på besøg, på indkøb, gå en tur eller deltage i andre aktiviteter uden for hjemmet.

Ordningen omfatter handicappede i alderen 18-67 år.

Man skal søge kommunen om at få tilknyttet en ledsager. Man bestemmer selv, om man vil have en ledsager fra korpset eller en anden. Hvis man ønsker en ledsager uden for korpset, skal vedkommende godkendes af kommunen.

Tilbuddet om at få en ledsager er gratis.

På nuværende tidspunkt får knap 60 handicappede støtte fra ledsagere, som er tilknyttet det faste korps, og knap 50 får hjælp fra ledsagere, der ikke er med i korpset. 

I en folder fra kommunen er der en mere detaljeret beskrivelse af ledsagerordningen. Se folderen her