Fælles serviceniveau for beredskabet

Byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa har nu godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles Brand & Redning. Dermed ligger det fast, hvor mange stationer, hvilket materiel og hvor hurtig beredskabet skal reagere.

Fastlæggelsen af serviceniveauet er sket efter en proces, der bl.a. har omfattet en høringsperiode og behandlinger i beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og oversendt de til tre kommuners byråd til endelig vedtagelse. 
 
Formand for Beredskabskommissionen i Brand & Redning Sønderjylland, borgmester i Haderslev Kommune, H.P. Geil er godt tilfreds med processen. 

- Vi har et af landets største operative beredskaber, 32 stationer i alt, som sammen kan mønstre ca. 950 brandmænd. Alle med et stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Så med de forhold in mente, så er det flot at vi nu har fået lagt et fælles serviceniveau, siger H.P. Geil. 
 
De frivillige brandværn er gået konstruktivt ind i processen, hvor alle har accepteret, at en sammensmeltning af tre kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.
 
- Det har været et travlt år, hvor vi har haft dampen oppe og skulle deltage i en række ekstramøder. Samtidig har vi skullet holde et højt informationsniveau til alle medlemmerne i brandværnene. Vi glæder os til implementeringerne, for der er ting, som peger godt fremad, siger bestyrelsesmedlem i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og brandkaptajn i Hellevad Frivillige Brandværn, Tommy Riisgaard.  
 
For direktøren for Brand & Redning Sønderjylland, Jarl Vagn Hansen, er der nu nået en vigtig milepæl.

- Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er er skabt et fælles fremtidigt grundlag, hvilket er meget vigtigt. Ved siden af de store linjer er der en lang række mindre justeringer, som vi nu skal i gang med, siger Jarl Vagn Hansen. 
 
- Ved indførslen af det nye serviceniveau har vi samtidig fået sat nye prioriteringer ind, nemlig klima- og vejrligsberedskabet, som fremover primært vil kunne løses fra en række specialiserede stationer, tilføjer beredskabsdirektøren.
 
Fakta:

Brand & Redning Sønderjylland er et fælleskommunalt ejet §60-selskab. Selskabet er ejet af Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner i fællesskab.

Den risikobaserede dimensionering er vedtaget i Haderslev byråd den 27. september, Aabenraa byråd den 12. oktober og endeligt i Tønder Kommunalbestyrelse den 27. oktober.