Fælles kampagne for at passe på strandens ynglefugle

Terner og andre strandfugle har deres reder på stranden i perioden fra april til slutningen af juni. Nyd strandturen, men hold øje med fuglene og undgå at forstyrre dem, når de yngler, lyder opfordringen i en fælles kampagne. (Foto: Nationalpark Vadehavet/Tandrup Naturfilm)

 

På stranden på Rømø er der masser af muligheder for at udfolde sig aktivt. Og stranden byder på storslåede naturoplevelser. Ikke mindst det rige fugleliv.

Men netop nu er strandfuglene sårbare. For de yngler og har brug for ro til at passe reder, æg og unger, så næste generation kan komme på vingerne.

Derfor er en række aktører gået sammen om en kampagne, der skal tilskynde strandgæsterne til at passe særligt på fuglene i yngletiden, der går fra begyndelsen af april til slutningen af juni.

- Der er som bekendt rigtig god plads på stranden på Rømø. Vi kan alle være her - både mennesker og fugle, hvis blot vi viser lidt hensyn, siger projektkonsulent John Frikke fra Nationalpark Vadehavet.

- Strandfuglene har rede direkte på jorden, så derfor kan vi let komme til at forstyrre dem, når vi færdes på stranden. Det ønsker vi at gøre strandgæsterne opmærksomme på. Med den fælles kampagne opfordrer vi folk til at holde særligt øje med fuglene her i yngletiden og prøve at undgå at forstyrre dem. Det kan man bl.a. gøre ved at færdes så tæt på vandet som muligt, for fuglene yngler typisk lidt længere oppe på stranden, hvor vandet ikke kan nå dem, siger John Frikke.

Han tilføjer, at hunde er velkomne på stranden på Rømø, men i perioden fra april til oktober skal de altid holdes i snor, bl.a. af hensyn til ynglefuglene.

Bredt samarbejde

Udover Nationalpark Vadehavet deltager Naturstyrelsen, Rømø-Tønder Turistforening, Rømøforeningen, Venner af Rømøs Natur, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Tønder Kommune i den fælles oplysningskampagne.

Kampagnen er iværksat på opfordring fra Grønt Råd, der er et bredt sammensat forum med den opgave at rådgive kommunen om natur- og miljøbeskyttelse.

Christa Jørgensen, der er fagchef for Miljø & Natur i Tønder Kommune og formand for Grønt Råd, tog rådets opfordring med hjem på Rådhuset.

- Som kommune vil vi gerne være med til at værne om fuglelivet, og derfor tog vi initiativ til at samle en bred kreds af aktører, som kunne stå bag en kampagne. Det var der heldigvis stor opbakning til, siger Christa Jørgensen.  

Foldere, skilte og video

Som led i kampagnen bliver der omdelt foldere på dansk og tysk om ynglefugle på stranden. Folderne kommer bl.a. til at ligge i sommerhuse og på overnatnings- og aktivitetssteder overalt på den populære ferieø i Vadehavet. Det er også muligt at få eksemplarer af folderen på Rømø Turistbureau & Infocenter på Juvrevej 6 på Rømø.

Der kommer også skilte op på stranden, og der er produceret korte videofilm, som vil blive distribueret via sociale medier og andre kanaler. Derudover er der bl.a. planer om at udvikle en app til smartphones.

Martin Iversen, der er DOF's kontaktperson i Tønder Kommune og medlem af Grønt Råd, oplyser, at det især er fugle som terner, præstekraver og strandskader, der yngler på stranden.

- Jeg tror, vi alle glæder os over naturoplevelser med det rige fugleliv. Hvis vi også i fremtiden skal have adgang til denne oplevelse, må vi sikre fuglene gode ynglebetingelser. Det kræver i virkeligheden ikke så meget, blot at vi er ekstra opmærksomme og prøver at undgå at forstyrre fuglene, når de yngler, siger Martin Iversen.

Han håber, kampagnen kan være med til at give fuglene den ro, de har brug for i yngletiden.

Videoer:

Ynglefugle 1
Ynglefugle 2
Ynglefugle 3
Giv den hvidbrystede præstekrave en chance
 

Folder:

Ynglefugle på stranden