Få klar besked om Liv i Løgumkloster

Under overskriften Liv i Løgumkloster er et ambitiøst projekt for områdefornyelse i gang i byen med de mange kulturelle og historiske kvaliteter.

Men hvad er der sket indtil nu? Og hvad skal der ske i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på og være med til at diskutere ved et informationsmøde, som Tønder Kommune indbyder til mandag den 18. juni kl. 19-21. Mødet holdes på Løgumkloster Refugium.

CEByfornyelse ved arkitekt Christel Ebsen vil indledningsvis give en kort status på områdefornyelsen, hvorefter landskabsarkitekt Michael Finke fra Land+ vil præsentere planer for den fysiske omdannelse af centrale gader og pladser i byen fra Markedsgade over Mellemgade mm. Planerne indeholder bl.a. forslag til ny belægning, belysning og beplantning.

På mødet er deltagerne velkomne til at kommentere planerne og bidrage med tanker og ideer.

Liv i Løgumkloster-projektet gennemføres i tæt dialog og samspil med de lokale borgere, og de planer, der fremlægges på mandag, er blevet til på baggrund af rigtig mange gode og spændende input fra borgerne.

Det overordnede formål med områdefornyelsen er at understøtte og fremme den positive udvikling, så det bliver endnu mere attraktivt at bo i Løgumkloster både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.

Boligministeriet støtter projektet med 7,5 mio. kr.

Alle interesserede er velkomne til informationsmødet på mandag.