EU-plakater må blive lidt længere

Valgplakaterne til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj får lidt længere levetid i lygtepælene.

Efter de gængse bestemmelser skulle plakaterne til EU-valget være fjernet senest mandag den 3. juni. Men da der som bekendt er folketingsvalg Grundslovsdag, onsdag den 5. juni, har Tønder i lighed med flere andre kommuner besluttet at udsætte fristen til torsdag den 13. juni, dvs. samme frist som ved folketingsvalget.

Så nu behøver partierne ikke først sende folk ud for at fjerne nogle af deres plakater og kort efter sende dem afsted igen for at fjerne resten. Hvis de ønsker det, kan partierne fjerne alle deres plakater på én gang, når folketingsvalget onsdag den 5. juni er overstået. Men altså senest den 13. juni.

Valgplakater, som ikke er fjernet efter den 13. juni, vil blive fjernet af kommunen for opsætterens regning.