Enighed om ny sønderjysk uddannelse

Det sønderjyske Koordinationsudvalg, der er et samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, er enig om, at der bør etableres en fælles sønderjysk FGU-institution (Forberedende GrundUddannelse) med uddannelsessteder i alle fire kommuner i landsdelen.

De sønderjyske kommuner er også enige om at pege på Sønderborg Kommune som hjemstedskommune for den nye fælles enhed.

FGU er en nyskabelse, som regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget har indgået aftale om for at skabe bedre veje til uddannelse og job for de unge.

Efter planerne skal der oprettes ca. 30 FGU-enheder over hele landet med omkring 90 uddannelsessteder tilsammen.

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg enedes om at anbefale en fælles sønderjysk model på et møde i Tønder onsdag. Med anbefalingen lægger kommunerne sig helt på linje med en række af ungdomsuddannelserne i Sønderjylland.

Står sammen som landsdel

Som vært for mødet i Koordinationsudvalget glæder borgmester Henrik Frandsen, Tønder, sig over, at der er fodslag i landsdelen.

- Det er vist ingen hemmelighed, at der på et tidspunkt var optræk til lidt uoverensstemmelse blandt kommunerne. Men heldigvis blev det ved optrækket. Vi har haft en rigtig god og konstruktiv snak, og vi er enige om, at vi skal stå sammen som landsdel også i denne sag. Så jeg er meget tilfreds med, at der nu kommer en entydig udmelding med fuld opbakning hele vejen rundt, siger Henrik Frandsen.

I den fælles anbefaling gives der også udtryk for, at kommunerne bør inddrages i beslutningen om, hvor de decentrale uddannelsessteder skal placeres i de enkelte kommuner.