En ny fremtid for Danernes Verden

Hvordan skal aktivitets- og oplevelsesparken Hjemsted - Danernes Verden udvikles? Er der behov for en anden driftsform, evt. med en privat investor som ejer?

Det beder Tønder Kommune nu om gode bud på.

I første omgang er alle velkomne til at fremsende forslag og ideer om udvikling af parken ved Skærbæk Blandt de indsendte forslag bliver tre-fem udvalgt til en prækvalifikation, hvor forslagsstillerne opfordres til at konkretisere deres ideer og præsentere dem nærmere ved dialogmøder med kommunen.

På baggrund af dialogmøderne træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om en ny model for Hjemsted - Danernes Verden. Hvis det indgår i beslutningen, at parken skal afhændes, vil salget herefter blive gennemført i et offentligt udbud.

Fakta:

Hjemsted - Danernes Verden har tidligere været kendt som Hjemsted Oldtidspark.

Parken er en selvejende institution, der drives af Skærbækcentret efter aftale med Tønder Kommune.

Danernes Verden består af jernalderlandsby med aktiviteter og arbejdende værksteder, underjordisk museum samt butik og café. Hver på sin måde giver museet og jernalderlandsbyen en god forståelse af livet i Hjemsted fra ca. 500 f.Kr. til 450 e.Kr.

Læs mere her