En naturlig vej til mental sundhed

I Tønder Kommune inddrager de nu naturen som medicin for krop og sjæl

Kan naturen være vejen til mental sundhed? Det mener Tønder og ni andre kommuner i hvert fald. Alle er de blevet udpeget til at være pilotkommuner i et nyt projekt, der skal hjælpe borgere med at opnå bedre mental sundhed ved at inddrage naturen i behandlingsforløbet.

Projektet hedder 'Sund i naturen' og går i sin enkle forstand ud på, at integrerer friluftsliv og naturglæde i arbejdet med mental sundhed.

Mental sundhed handler om have det godt med sig selv, og kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress, og sammen med andre føle, at man kan udfolde sine evner. 

Her kan naturen ifølge formand for sundhedsudvalget Irene Holk Lund spille en central rolle:

- Vi har en helt unik natur, som vi er meget stolte af.  I Tønder Kommune arbejder vi med naturen som ressource - altså noget, der ikke skal ligge passivt hen, men bruges. Netop det vil vi nu gøre i forbindelse med vores tilbud på området for mental sundhed.

På sundhedsområdet i Tønder Kommune er mental sundhed i de senere år blevet en mere central del af sundhedstilbuddene. Det handler ofte om at fremme mental sundhed i sammenhæng med fysisk velvære. Det er bl.a. den nystartede sundhedsklinik for overvægtige børn, livstilsforløb samt stolegymnastik gode eksempler på.

Nu inddrages naturen, og i Skærbæk er de allerede i gang:

- Tidligere har vi kørt kursus i mindfulness fra Sundhedshuset i Skærbæk. Det kursus har vi nu flyttet til en noget utraditionel lokation; nemlig Hjemsted Oldtidspark, der jo ligger med udsigt over det flade marsklandskab. Vi kan tydeligt se, at det at komme væk fra fire vægge og i stedet ud på åbne vidder har en effekt, udtaler Irene Holk Lund. 

Tønder Kommune samarbejder på sundhedsområdet med mange aktører, som eksempelvis patientforeningerne, der har en række gode netværks- og sociale tilbud.

De mange tilbud og forløb skal gøre deltagerne i stand til at forebygge tilbagefald. Tanken er, at de efter deltagelse på kurserne opnår en større bevidsthed om, hvad der skubber deres mentale sundhed ud af balance, så de bliver i stand til at undgå det i fremtiden.

Også i de mere velkendte rammer fortsætter indsatsen for mental sundhed rundt om i kommunen.

Det gælder blandt andet arbejdet med at forebygge ensomhed blandt ældre borgere og derigennem fremme den mentale sundhed. Indsatser kan eksempelvis være Spisevenner koblet op på Ensomhedsprojektet, Fortæl for livet, forebyggende hjemmebesøg herunder kondolencebesøg samt netværksdannelse for ensomme ældre.  

​​​​​​​Fakta:
Sund i Naturen er et 3 årigt projekt, hvor Friluftsrådet i et tæt samarbejde med 10 udvalgte fokuskommuner udarbejder og samler tilbud og aktiviteter, der integrerer friluftsliv og naturglæde i arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Derudover bygger Sund i Naturen bro mellem kommunens tilbud til borgerne og lokale foreningers aktiviteter i naturen. Målet er at fastholde borgerne i deres nye, aktive vaner - i naturen.