En hjælpende hånd til flere græssende dyr

​​​​​​​Hvordan gør man det mere attraktivt at tiltrække og fastholde græssende husdyr i Tøndermarsken?

Det var et af de emner, der blev diskuteret, da det nedsattee Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken holdt møde forleden.

Digelaget for Tøndermarsken, som også er repræsenteret i udvalget, vil som noget nyt tilbyde ”tidsel- og grøbleservice”  for ejere og lejere af jord i området. Servicen går ud på, at digelaget mod betaling vil sørge for, at tidslerne bliver slået ned og at der etableres/vedligeholdes grøblerender. Begge dele er med til at gøre markerne mere attraktive til græsning.
På mødet blev muligheden med en opsynsmand også drøftet, da det kan være en hjælp for de ejere, der bor langt væk fra området og som derfor ikke har mulighed for at tilse sine dyr så ofte.

Når man gerne vil have græssende dyr i Tøndermarskens Ydre Koge, hænger det sammen med, at dyrene holder græs og bevoksning nede, så markerne bliver attraktive for en lang række fugle.

På mødet fik udvalget også en orientering om de planer, som Tøndermarsk Initiativet har i området.

Det var det første møde, som det nye Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken holdt. Udvalgets medlemmer er udpeget for fire år af gangen, og Tønder Kommune har igen udpeget Preben Linnet (V) som formand. Kommunens to øvrige repræsentanter er Mette Nielsen (S) og Susanne Linnet (V).
Udvalget har udpeget Mette Nielsen som repræsentant i Nationalparkrådet, mens Susanne Linnet vil repræsentere udvalget i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

Det næste møde i udvalget finder sted til maj, og da skal udvalgets medlemmer traditionen tro ud at se i Tøndermarsken.

Fakta:
Udvalget medlemmer: Preben Linnet, Susanne Linnet, Mette Nielsen (Tønder Kommune), Henrik Lykke Sørensen (Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen), Bent Rasmussen (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen), Fedder Feddersen, Peter Sønnichsen, Tommy Frisk (Digelaget for Tøndermarsken), Friedrich Hindrichsen (Landwirtschaftlicher Hauptverein f. Nordschleswig – LHN), Hans Christian Hansen (Landbrugsrådgivning Syd), Aksel Lund (Sønderjysk Landboforening), Verner Straadt (Friluftsrådet), Martin Iversen (Dansk Ornitologisk Forening), Erling Tychsen (Danmarks Jægerforbund), Eva Kullberg (Dansk Botanisk Forening) og Bo Tonnesen (Danmarsk Naturfredningsforening).