Eftersyn af forsvunden natur er på trapperne

Tønder Kommune går efter sommerferien i gang med anden etape af Naturstyrelsens servicetjek af naturen. Denne gang skal uoverensstemmelser i den registrerede natur i kommunen undersøges

Sidste sommer blev registreringen af den beskyttede natur opdateret i Tønder Kommune. Det skete som følge af Naturstyrelsens servicetjek af naturtyper, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Nu skal Tønder Kommunes Miljø og Naturafdeling så i gang med anden etape af projektet: at gennemgå de uoverensstemmelser, der blev konstateret af Naturstyrelsen. Uoverensstemmelserne findes i form af steder, hvor der tidligere har været registret beskyttet natur, som nu er væk.

Lisbeth S. Johannsen fra kommunens Miljø og Naturafdeling påpeger dog, at uoverensstemmelserne kan dække over mange ting. Og ikke alle uoverensstemmelser er overtrædelser af loven.

Det kan være vandhuller, der er tørret naturligt ud eller groet til, så de ikke længere eksisterer, men det kan også være enge, der er blevet ulovligt omlagt.

- De uoverensstemmelser, vi har fået oplyst fra Naturstyrelsen, skal vi betragte som anmeldelser, og vi er efter loven forpligtiget til at kigge på dem og vurdere, om der er foregået noget ulovligt, fortæller Lisbeth S. Johannsen.

I dialog med lodsejerne

Derfor vil kommunen efter sommerferien gå i gang med at kontakte de lodsejere, der har uoverensstemmelser på deres jord. Målet er at få afklaret, om det er natur, der er forsvundet naturligt, eller om der er sket en overtrædelse af loven. Hvis der er sket en overtrædelse af loven, skal det lovliggøres, og den fjernede natur skal retableres.

- Det er vores ønske at få løst sagerne i god dialog med lodsejerne. Det er vores erfaring, at vi ved en god dialog opnår større forståelse for, at vi skal kræve natur retableret de steder, hvor den er blevet ulovlig fjernet. Vi har tidligere fået positive tilkendegivelser for den måde, vi håndterede Naturstyrelsens nyregistrering af natur sidste sommer. Derfor ønsker vi at fortsætte i samme spor, når vi efter sommerferien tager hul på denne opgave, udtaler Lisbeth S Johannsen afslutningsvis.

Fakta:

Naturstyrelsen konstaterede 558 uoverensstemmelser i Tønder Kommune. Heraf er de 332 sorteret fra, da de tydeligt var enten fejlregistreringer eller natur, der var forsvundet på lovlig vis.

De resterende 226 områder kan være større eller mindre uoverensstemmelser, hvor lodsejeren vil blive kontaktet og få information om, hvad der videre skal ske.