Efterlyser forslag til bygningspræmier

Tønder Kommune vil igen sætte pris på den særlige indsats for bygningskulturen. Inden for tre forskellige kategorier skal der uddeles bygningspræmier for 2017, og alle kan være med til at foreslå, hvilke bygninger der skal præmieres denne gang.

De tre kategorier er:

  • Kulturarv - renovering af bygninger, herunder bygninger som ved deres beliggenhed er med til at understøtte bygningskulturen eller landskabet
  • Byggeri, herunder nybyggeri og renoveringer
  • Erhverv, herunder landbrugsbygninger

Fristen for at indsende forslag er forlænget til årets udgang. Så du kan stadig nå at komme med forslag. Send en mail med dit forslag til teknisk@toender.dk eller et almindeligt brev til Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Ejerne af de foreslåede bygninger skal være indforstået med, at bygningerne bliver bragt i forslag.

Foreslår man et nybyggeri eller en renovering, skal byggearbejdet været udført i perioden fra august 2016 til september 2017.

Tønder Kommune har gennem flere år uddelt bygningspræmier en gang om året. Formålet er at påskønne og synliggøre den gode indsats for at bevare og videreføre bygningskulturen.

Til hver af prismodtagerne i de tre forskellige kategorier er der 5.000 kr. og et messingskilt til opsætning på ejendommen med oplysning om præmieringen.

Bygningspræmierne for 2016 gik til Brøns Mølle, den tidligere bonevoksfabrik i Højer, der er blevet ombygget til designhøjskole, og hjørneejendommene Kobbergade 10 og Allégade 19 i Tønder.

Fakta:

Forslag til præmiering af ejendomme for 2017 skal sendes eller mailes til kommunen og indeholde følgende:

  • Oplysning om ejendommens adresse, matrikelnummer, ejers navn og telefonnummer
  • Foto af ejendommen
  • Begrundelse for indstillingen
  • Navn, adresse og telefonnummer på indstiller

Ejeren skal være indforstået med, at hans eller hendes ejendom bliver foreslået.

Forslag skal sendes inden den 31. december 2017.

Se videoopfordring

Læs om tidligere præmieringer her