Efterårsmøde i Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken 

Efterårsmøde i Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken 

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken holdt sit efterårsmøde den 10. oktober 2017.
​​​​​​​ 
Udvalget er nedsat efter bestemmelserne i Tøndermarskloven, og skal sikre at loven bliver administreret i samarbejde mellem myndighederne, digelaget, lodsejerne og interesseorganisationerne.  

Målsætninger for ynglende engfugle
Udvalget behandlede en henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Styrelsen har bedt om Udvalgets udtalelse og bemærkninger til et forslag om at justere målsætningerne for de ynglende engfugle i Tøndermarskens Ydre Koge. Et enigt Udvalg tiltrådte de foreslåede justeringer, og anbefaler at de danner grundlag for de fremtidige indsatser i området. 

Forbedring af græsmarksdriften
Udvalget fik også forelagt indholdet af en ”Værktøjskasse”. Værktøjskassen indeholder realistiske og gennemførelige redskaber, der kan være med til at forbedre forholdene for engfuglene i De Ydre Koge. I den forbindelse lagde Det Rådgivende Udvalg særlig vægt på at der lokalt bliver arbejdet videre med forskellige initiativer, der forbedrer græsmarksdriften i området. 

Der er en generel pligt til at afgræsse fennerne i De Ydre Koge, men på en del af fennerne er græsningstrykket for lavt, og i nogle tilfælde bliver der tilsyneladende slet ikke græsset. Udvalget anbefalede, at der bliver arbejdet med initiativer, der gør fennerne mere attraktive for landmænd, der har kreaturer, som kunne komme på græs i området. Der er blandt andet tale om afpudsning, grøbling og slåning af tidsler. Indsatserne skal gøre området mere attraktivt for både besætningsejere, besøgende og engfuglene. 

Udvalget lagde også op til, at der bliver hanket op i håndteringen af døde får i området. Døde dyr, der ikke bliver samlet ind med det samme, er med til at opformere rævebestanden i området, og de mange døde får virker i øvrigt skæmmende i landskabet. 

Arbejdsgruppen blev sendt hjem med lektier – gruppen skal arbejde vider med græsmarksdriften, og fremlægge flere detaljer ved Udvalgets næste møde i februar 2018.