Drop lukning af jernbaneoverkørsler

Med en ny henvendelse til trafikminister Ole Birk Olesen argumenterer Tønder Kommune igen for at droppe planerne om lukning af jernbaneoverkørsler i kommunen. 

Banedanmark ønsker at lukke en række jernbaneoverkørsler på strækningen mellem Bramming og Tønder af hensyn til lokomotivførernes arbejdsmiljø.

 - Men hvad med landmændenes arbejdsmiljø? Og hvad med trafiksikkerheden på rute 11? Det vil vi gerne have transportministeren til at forholde sig til, siger borgmester Henrik Frandsen.

- Lukningerne vil sende mange flere tunge og langsomt kørende landbrugsmaskiner ud på den stærkt trafikerede rute 11. Det vil gå ud over trafiksikkerheden. Det vil også medføre øgede omkostninger og give mærkbare gener for landmændene og deres medarbejdere, når de skal til at køre store omveje, siger borgmesteren.

Brevet til transportministeren er sendt i umiddelbar forlængelse af et møde på Tønder Rådhus mellem borgmester Henrik Frandsen, teknik- og miljøudvalgsformand Bo Jessen, landmand Hans Otto Sørensen og folketingsmedlemmerne Kristian Pihl Lorentzen og Hans Chr. Schmidt. På mødet bakkede de to Christiansborg-politikere op om kommunens og landmændenes kamp for at undgå lukning af jernbaneoverkørslerne.

I brevet til ministeren beklager borgmester Henrik Frandsen og kommunaldirektør Klaus Liestmann, at kommunens ønsker og forhåbninger om en ny dialog med Banedanmark ikke er blevet indfriet. 

- Efter vores foretræde for Folketingets Transportudvalg i foråret havde vi en forventning om, at de berørte landmænd og kommunen kunne komme i dialog med Banedanmark om en acceptabel løsning. Men vi må desværre konstatere, at Banedanmark ikke har vist nogen form for imødekommenhed eller interesse i dialog, siger Henrik Frandsen.

I brevet til ministeren benytter kommunen også anledningen til at pege på behovet for en cykelsti langs rute 11 mellem Døstrup og Abild af hensyn til trafiksikkerheden.

"Tønder Kommune har i adskillige år fremført ønsket om, at der bliver gjort noget for at undgå bløde trafikanter på A11, men hidtil uden held", hedder det i brevet.

Efter mødet på Tønder Rådhus har folketingsmedlem Hans Chr. Schmidt ligeledes henvendt sig til transportministeren. Hans Chr. Schmidt beder om en forklaring på, hvordan Banedanmark kan hævde, at lukning af jernbaneoverkørsler ikke giver mere trafik på rute 11 og ikke fører til flere ulykker.

Borgmester Henrik Frandsen, folketingsmedlemmerne Kristian Pihl Lorentzen og Hans Chr. Schmidt, teknik- og miljøudvalgsformand Bo Jessen og landmand Hans Otto Sørensen mødtes på Tønder Rådhus til en snak om Banedanmarks planer om lukning af jernbaneoverkørsler i Tønder Kommune. Der var enighed om, at planerne vil være til stor skade for landmændene og trafiksikkerheden på rute 11.