Dagplejen i Højer på vej til at lukke

Der er lagt op til, at dagplejen i Højer lukkes den 1. september. Det sker, fordi der er blevet færre børn i  dagplejen. Lige nu er der kun fem børn i dagpleje i Højer, og dermed er der kun basis for en enkelt dagplejer.

Tidligere har der været to dagplejere i byen. I 2016 var der i gennemsnit 7,8 børn i dagplejen i Højer, og i 2017 var der i gennemsnit 6,9 børn.

Der har været diskuteret forskellige løsninger i Højer:

  1. At fortsætte med to dagplejere i byen. Da der ikke er børn nok til begge, skal kommunen kompensere dem for manglende indtjening.
  2. Dagplejen nedlægges, og alle 0-2 årige tilbydes plads i småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave.
  3. Der fortsættes med kun én dagplejer i byen.

Børn- og Skoleudvalget har valgt løsning nummer to. Også forældrebestyrelsen for Tønder Kommunale Dagpleje har peget på denne løsning, da bestyrelsen havde sagen til udtalelse. Det samme har MED-udvalget i Område Tønder (daginstitutionerne).

MED-udvalget for Tønder Kommunale Dagpleje har peget på løsning 1, såfremt dagplejerne kompenseres fuldt ud.

Kim Printz Ringbæk, der er formand for Børn- og Skoleudvalget, siger, det vil være for sårbart med en enkelt dagplejer i forhold til det faglige niveau.

- Og da vi har en velfungerende småbørnsgruppe i børnehaven, så er det oplagt at benytte denne mulighed.

- Jeg har selvfølgelig forståelse for, at det kan være svært for de forældre, som nu ikke kan få den pasningsordning, de har ønsket sig. Men jeg håber også på, at forældrene viser velvilje og forståelse for pasningstilbuddet i børnehaven, så overgangen til en ny kultur bliver god, siger Kim Printz Ringbæk.

Han oplyser videre, at Børn- og Skoleudvalget  vil  følge børnetalsudviklingen i Højer nøje, og at udvalget er åben for - på sigt at se på muligheden for igen at åbne dagpleje i Højer, såfremt børnetallet ændrer sig væsentligt.

Inden beslutningen om at lukke dagplejen i Højer er endelig, skal den godkendes af Kommunalbestyrelsen. Sagen kommer på Kommunalbestyrelsens dagsorden på mødet den 28. februar.

 

Opdatering 22. februar 2018: Økonomiudvalget har haft sagen på dagsordenen, og udvalget har valgt at sende sagen retur til Børn- og Skoleudvalget for at være helt sikker på, hvor mange børn, der forventes at starte i dagplejen i Højer i indeværende år.

Opdatering 7. marts 2018: Børn- og Skoleudvalget har besluttet at fortsætte med to dagplejere i Højer i en forsøgsperiode på et år. Derefter evalueres ordningen i forhold til udviklingen i børnetallet.