Byomdannelsen i Højer ind i afgørende fase

Borgerinddragelsen om byomdannelsen i Højer er i fuld gang, og det er nu, borgerne skal være med ved at deltage i de fire følgegrupper, der er nedsat. For nu går processen ind i den afgørende fase.

Følgegrupperne er i arbejdstøjet frem til november, og på nuværende tidspunkt er der ikke en facitliste for, hvad der skal komme ud af arbejdet. Men det er vigtigt, at følgegrupperne nu får konkretiseret deres ideer.

De fire følgegrupper beskæftiger sig med temaerne:

1. Højer som adgangspunkt for destination Tøndermarsken 
2. Nyt byrum ved Storegade 
3. Liv i Højers gader, stræder og hovedstrøg
4. På kanten mellem by og marsk

- Intet er afgjort endnu. F.eks. bliver fremtiden for bygningerne på Storegade 17-23 i Højer først besluttet, når følgegruppen har arbejdet med forskellige scenarier, og der er lavet idéskitser for, hvordan byens historiske bykerne og hovedstrøg kan indrettes. Vi håber, at endnu flere vil melde sig til følgegrupperne, så vi får så gode input som muligt, siger borgmester og formand for den koordinerende styregruppe i Tøndermarsk Initiativet Henrik Frandsen. 

Storegadeprojektet, der er en del af Tøndermarsk Initiativet, omfatter de tre huse i Storegade, som Tønder Kommune har opkøbt. Et forslag lyder på at fjerne bygningerne og skabe et nyt åbent byrum. Men først skal forskellige scenarier drøftes og vurderes af initiativets byplanlæggere og de lokale borgere i følgegruppen. 

- Derefter bliver der udarbejdet idéskitser, hvor den fremtidige indretning af Storegade-området med afgrænsning af gaderummene, byggefelter og for eksempel en port mod vest indgår. Jeg glæder mig personligt utrolig meget til at se alle ideerne, og målet med planen er at skabe den bedst mulige løsning for Højers indbyggere, erhvervsdrivende og besøgende, siger Henrik Frandsen. 

Hele arbejdet med byomdannelsen i Højer blev søsat i forlængelse af kickoff-festen den 18. august, men det er stadig muligt at melde sig til de enkelte følgegrupper. Det gør man ved at kontakte projektkontoret i Højer eller sende en mail til tmi@toender.dk.

Skitserne for byrummet omkring Storegade ventes at være klar i begyndelsen af december, og først herefter bliver der taget endelig stilling til bygningernes fremtid. 

De næste møder i følgegrupperne er:

Højer som adgangspunkt for destination Tøndermarsken: Mandag den 2. oktober kl 16.30-18.30
Nyt byrum ved Storegade: Mandag den 2. oktober kl 19-21
Liv i Højers gader, stræder og hovedstrøg: Tirsdag den 3. oktober kl. 16.30-18.30
På kanten mellem by og marsk: Tirsdag den 3. oktober kl. 19-21

Følgegrupperne har derudover endnu et møde samt et fælles møde på tværs af følgegrupperne tirsdag den 28. november.

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne næsten 250 mio. kroner i udviklingen over en femårig periode.
 
Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Nye ruter og stier
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder Midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme