Brugere og pårørende får mere indflydelse på hverdagen

Brugere og pårørende i Tønder Kommunes botilbud til fysisk og psykisk handicappede skal inddrages mere og have mere indflydelse på hverdagen.

Det er baggrunden for, at Socialudvalget nu har besluttet at oprette et pårørenderåd på psykiatri- og handicapområdet.

- Vi ønsker naturligvis at sikre brugerne de bedst mulige tilbud, og derfor er det afgørende, at brugerne og deres pårørende selv er med til at pege på både udfordringer og løsninger, siger Socialudvalgets formand, Peter Christensen.

Brugere og pårørende på botilbuddene under eksempelvis Handicap Løgumgård og Handicap Tønder er allerede i dag repræsenteret i samarbejdsorganisationen, der består af tilsammen 12 samråd for de enkelte afdelinger og fire kontaktråd for områderne.
 
Det nye pårørenderåd kommer til at bestå af formanden for Socialudvalget, direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhed, fagchefen for Psykiatri og Handicap samt formænd og næstformænd for kontaktrådene.

Tanken med pårørenderådet er at løfte nogle af helt overordnede opgaver som budget, strategier og politikker ud af samråd og kontaktråd og op i pårørenderådet.

- Dermed bliver der mere tid og bedre muligheder for at beskæftige sig med de mere praktiske og nære forhold i de råd, hvor brugere og pårørende sidder med. Vi tror, det kan styrke samarbejdet og sikre brugere og pårørende større indflydelse på brugernes hverdag, siger Peter Christensen.

Det er formanden kontaktrådet for Handicap Tønder, Jens Ellekjær, enig i.

 - Ændringen er et godt initiativ. Det baner vej for, at vi i kontaktråd og samråd i endnu højere grad kan koncentrere os om de forhold, der har direkte betydning for brugerne. Vi får et bedre grundlag for i fællesskab at udvikle botilbuddene og gøre dem endnu mere attaktive, siger Jens Ellekjær.

Udvidelsen af samarbejdsorganisationen med et pårørenderåd skal evalueres om et år.