Bro ved Papegøjestien spærres

Tønder Kommune går i gang med at udskifte broen på Papegøjestien, som ligger vest for festivalens campingområde. Det betyder, at overgangen vil være spærret for gående og cyklende i op til knap tre uger.

Broen, der løber over kanal 113 ved Papegøjestien, har set bedre dage, og derfor skal den renoveres. Broens fundament skal renoveres, og der skal monteres nye bærende stålprofiler, nye gangplanker og nyt rækværk. Den nyrenoverede bro vil i højere grad leve op til krav om robusthed og trafiksikkerhed for gående, cyklister og driftskøretøjer.

Udover at renovere broen har Tønder Kommune også planer om at asfaltere stierne i området, så hele området får et kvalitetsmæssigt løft.

Arbejdet går i gang mandag den 4. marts, og det forventes, at det er afsluttet senest fredag den 22. marts. I den periode vil det ikke være muligt at passere broen. I stedet henvises der til eksisterende passage vest for jernbanen ved Sønder Industrivej. Der vil være skilte, der informerer fodgængere om den alternative rute.

Træbro over kanal​​​​​​​