Bred konstituering efter valget

Allerede på valgnatten stod det fast, at Henrik Frandsen fra Venstre fortsætter som borgmester i Tønder Kommune med bred opbakning i den nye kommunalbestyrelse.

Nu er der også en aftale på plads om formandsposterne, øvrige udvalgsposter og posterne som viceborgmestre, og den genvalgte borgmester glæder sig over, at det er lykkedes at sikre en meget bred konstitueringsaftale.

- Under hele valgkampen har jeg tilkendegivet, at jeg som borgmester fortsat vil arbejde for et godt og bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen. Det brede samarbejde med inddragelse af så mange partier som muligt sikrer de bedste løsninger for flest muligt borgere. Samarbejde befordrer også stabile og holdbare løsninger. Så jeg er rigtig glad for, at der blandt partierne er stor vilje til at bakke op om denne linje. Det lover godt for det arbejde, det nye hold skal i gang med efter årsskiftet, siger Henrik Frandsen.

Fordeling af posterne

Udover at Henrik Frandsen fortsætter som borgmester er det aftalt, at Bent Paulsen fra Dansk Folkeparti fortsætter som viceborgmester, mens Mette Bossen Linnet fra Venstre bliver ny 2. viceborgmester.

Som borgmester er Henrik Frandsen født formand for Økonomiudvalget. Derudover får Venstre tre formandsposter for de stående udvalg. Socialdemokratiet får to formandsposter og Dansk Folkeparti én.

Udvalgenes sammensætning ser sådan ud:

Økonomiudvalget:
Henrik Frandsen (V), formand
Preben Linnet (V), næstformand
Mathias Knudsen (V)
Bent Paulsen (O)
Eike Albrechtsen (A)
Jørgen Popp Petersen (S)
Claus Hansen (I)

Sundhedsudvalget:
Irene Holk Lund (V), formand
Allan Skjøth (V), næstformand
Daisy Dahl (V)
Holger Petersen (Ø)
Flemming Gjelstrup (A)

Socialudvalget:
Peter Christensen (A), formand
Jesper Steenholdt (V), næstformand
Susanne Linnet (V)
Mathilde Ziefeldt (F)
Thomas Ørting Jørgensen (L)

Kultur- og Fritidsudvalget:
René Andersen (V), formand
Mette Bossen Linnet (V), næstformand
Anita Uggerholt Eriksen (V)
Anette Abildgaard Larsen (C)
Flemming Gjelstrup (A)

Børn- og Skoleudvalget:
Kim Printz Ringbæk (A), formand
Allan Skjøth (V), næstformand
Mette Bossen Linnet (V)
Anette Abildgaard Larsen (C)
Louise Thomsen Terp (S)

Teknik- og Miljøudvalget:
Bo Jessen (V), formand
Poul Erik Kjær (V), næstformand
Daisy Dahl (V)
Harry Sørensen (O)
Harald Christensen (A)

Arbejdsmarkedsudvalget:
Jan Voss Hansen (O), formand
Leif Høeg Jensen (V), næstformand
Jens Møller (V)
Jesper Steenholdt (V)
Henning Gad (A)

Børn- og Ungeudvalget:
Poul Erik Kjær (V), formand
Kim Printz Ringbæk (A), næstformand

Derudover nedsættes der to såkaldte §17 stk. 4-udvalg, nemlig Unge i Uddannelse med Allan Skjøth (V) som formand og et udvalg for bosætning og landdistrikter med Leif Høeg Jensen (V) som formand.