Borgmestre i fælles aktion for kriseramt landbrug

I gennemsnit opgiver to landmænd i Syd- og Sønderjylland om ugen at drive deres bedrift videre og ender i tvangssalg eller konkurs. Det er tæt på en fordobling i forhold til for et år siden. Landsdelen er hårdere ramt end landet som helhed, da ca. 70 procent af landmændene er mælkeproducenter og tynget af en afregningspris på under to kr. pr. liter.

Landbrugets situation er så alvorlig, at fire sydvestjyske borgmestre for første gang i nyere tid har taget initiativ til et møde med topfolk fra landbruget for at få en orientering om krisen og markere deres opbakning til erhvervet. 

Som et resultat af mødet agter de fire kommuner, Esbjerg, Tønder, Varde og Vejen, nu at udarbejde en fælles strategi, der inden for lovens rammer skal sikre smidig myndighedsbehandling og maksimal understøttelse af landbrugserhvervet, som op til hver femte familie i de fire kommuner er afhængig af. 

- Vi ønsker at markere, at vi i Sydvestjylland vil landbrugserhvervet så meget som overhovedet muligt. Kan vi i fællesskab lette hverdagen for et erhverv, der med følgeindustri og andre afledte arbejdspladser er så vitalt for økonomien i vore kommuner, vil vi gøre alt for det, siger formanden for Sydvestjysk Udviklingsforum, borgmester Erik Buhl, Varde. 

Værste krise i over 30 år
Erik Buhl gør fælles sag med borgmesterkollegerne Egon Fræhr, Vejen, Johnny Søtrup, Esbjerg, og Henrik Frandsen, Tønder. Sidstnævnte har været selvstændig landmand siden 1985 og kender landbrugets aktuelle udfordringer indefra.

Borgmester Henrik Frandsen

- Den nuværende krise er nok den værste, jeg har været vidne til i mine over 30 år som landmand. I Tønder og de andre kommuner er vi oprigtigt bekymrede for landbrugets fremtid og vil kæmpe for, at erhvervet får ordentlige rammevilkår. Landmændene er ramt på indtjeningen på et skævvredet verdensmarked og på omkostningerne, hvor de i Danmark pålægges afgifter og ekstra kontrol, som belaster den enkelte bedrift med op til et stort sekscifret beløb årligt, siger Henrik Frandsen.

Kvalitetsfødevarer i høj kurs
I borgmestrenes topmøde med landbruget deltog foruden direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, blandt andre to regionale landboformænd, og de kvitterer for borgmestrenes støtte.

- Det er første gang i min tid som formand siden 2003, at initiativet kommer fra borgmestrene, og det viser, at vores erhverv fylder meget i kommunernes økonomi. Selv om mange familier på landet har det hårdt lige nu, er der en fremtid for landbruget. Vi skal have en holdning til og en tro på, at der er behov for de kvalitetsfødevarer, danske landmænd er så gode til at producere, og at efterspørgslen vil være stigende, siger Claus Christensen, der er formand for knap 1.100 medlemmer af Sydvestjysk Landboforening. 

Formand for Sønderjysk Familielandbrug Antoni Stenger, der tillige er formand for Landbrugsrådgivning Syd, har gode erfaringer med behandling af byggesager, miljøgodkendelser og andre myndighedsopgaver.

- Vejen er lige blevet bedømt som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, og også i Tønder, Esbjerg og Varde har vi rigtig gode erfaringer. Kommunerne kan generelt bistå landbruget med at implementere landbrugspakken og naturpakken så smidigt som muligt. Vi lægger meget vægt på, at der indgås frivillige aftaler med landmændene, blandt andet omkring erstatningsarealer, siger Antoni Stenger. 

Banker lægge landbruget på is
Tal fra landbrugets videnscenter, SEGES, viser, at 59 procent af alle syd- og sønderjyske landbrug har ”ingen eller ringe kreditmuligheder” mod 48 procent i hele landet. For svinebrugene er tallet 75 procent (65 procent) og for kvægbrug 63 procent (54 procent).

- Denne gang rammer krisen særlig hårdt, fordi det både er en gælds- og en indtjeningskrise. 80’erne var præget af høj rente, men betydeligt lavere gæld. Nu er gældsandelen hos mange landmænd på over 100 procent, og finanssektoren er frosset til og uden mobilitet. Der bliver kun gennemført få rekonstruktioner af nødlidende bedrifter, og en hovedårsag er, at pengeinstitutterne ikke ønsker at have flere landbrugskunder, end de allerede har. Derfor er det meget svært at finde en ny bankforbindelse, siger udviklingsdirektør i Jysk Landbrugsrådgivning Bjarke Poulsen.  

Inspireret af formen i 16-punktsplanen i den nye landbrugspakke forventer de fire sydvestjyske borgmestre at have en fælles strategi for landbrugserhvervet klar i løbet af efteråret.

Fakta:

Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. SVUF bidrager til at styrke vækst og udvikling samt gode rammer i den sydvestjyske del af regionen inden for områderne erhverv, bosætning, uddannelse og turisme. Ud over medlemskommunerne samarbejder SVUF tæt med de fem kommuners turisme- og erhvervsorganisationer.