Borgermøde om ny plan for Nationalpark Vadehavet

Hvordan skal Nationalpark Vadehavet udvikle sig i de kommende år? Dette spørgsmål er grundlaget for et borgermøde, som nationalparken holder tirsdag den 6. februar kl 17-20 på Klægager, Østerende 13i Ballum. Borgermødet er åbent for alle, men især tiltænkt interesserede fra Tønder Kommune.

Den første plan for Nationalpark Vadehavets virke udløber med udgangen af i år, og derfor skal der udarbejdes en ny plan for nationalparkens udvikling i årene 2019-2025. Processen med en ny nationalparkplan kommer til at strække sig over det meste 2018.

I første omgang inviteres borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og andre interesserede til at komme med ideer og forslag til konkrete aktiviteter og projekter, som nationalparken skal  arbejde med. Ideer og forslag skal ligge inden for seks overordnede indsatsområder, som bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet har defineret.

De seks indsatsområder er: Natur og landskab; Kultur og kulturhistorie; Friluftsliv; Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling; Lokalsamfund, erhverv og turisme; Trilateralt vadehavssamarbejde og Verdensarven.

Udover i Ballum holdes der tilsvarende borgermøder i de øvrige tre vadehavskommuner.

- Alle er meget velkomne til borgermøderne, og vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad lokalbefolkningen har af gode bud på, hvordan nationalparken kan udvikle sig på en bæredygtig måde, siger formand for nationalparkbestyrelsen Janne J. Liburd.

Ved borgermødet byder Nationalpark Vadehavet på en sandwich, vand, kaffe og te.

Fakta:
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig på vadehavet@danmarksnationalparker.dk senest torsdag den 25. januar kl. 10.

Der er udarbejdet et debatoplæg, der sætter rammerne for processen for idefasen, som løber frem til 26. marts. Debatoplægget kan læses via link på nationalparkens hjemmeside,
www.nationalparkvadehavet.dk