Borgermøde om affaldsøer i Højer

Er det en god idé med affaldsøer i Højer i stedet for affaldsbeholdere ved hvert enkelt hus? Det spørgsmål tager Tønder Kommune nu beboerne i området med på råd om.

Politikerne har lagt op til at ændre den eksisterende affaldsordning i Højer, så de traditionelle beholdere til affald ved de enkelte ejendomme erstattes af fem affaldsøer forskellige steder i byområdet. Hver affaldsø skal efter planerne bestå af fire beholdere, som er gravet helt eller delvist ned i jorden.

- Det vil betyde, at der ikke længere vil være synlige affaldsbeholdere i byen. Vi tror, det vil give et enklere og mere harmonisk gadebillede og dermed understøtte den byomdannelse og udvikling, der er den væsentlig del af Tøndermarsk Initiativet, siger formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen.

Udvalgsformanden peger samtidig på, at en ordning med affaldsøer vil betyde mindre kørsel med renovationsbiler i bykernen.

Borgermøde

Men hvad mener beboerne i Højer selv?

Det vil politikerne gerne have svar på, inden de går videre med planerne. Derfor er et tillæg til kommunens affaldsplan nu i høring i otte uger. Tillægget beskriver mere detaljeret planerne i Højer, og alle kan give deres mening til kende ved at indsende høringssvar til kommunen.

Desuden inviterer kommunen til borgermøde, hvor man kan få mere at vide om planerne og give sin mening til kende.

Borgermødet finder sted mandag den 28. januar 2019 klokken 19 på Højer Efterskole.

- Vi håber at få en god debat og mange tilkendegivelser, inden vi skal træffe den endelige beslutning om den fremtidige affaldsordning i Højer, siger udvalgsformand Bo Jessen. 

Hvis det bliver besluttet at etablere affaldsøer som foreslået, vil borgerne også blive taget med på råd om placeringen.

- Det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige placering af øerne, og derfor skal vi selvfølgelig have en god dialog med dem, der bor i området, siger Bo Jessen.

​​​​​​​Separering af spildevand og regnvand

På borgermødet den 28. januar vil der også blive informeret om et tillæg til spildevandsplanen. Dette tillæg er ligeledes i høring lige nu.

I dag er den centrale del af Højer fælleskloakeret, så spildevand og regnvand løber i samme rør og udledes samlet. Med tillægget til spildevandsplanen lægges der op til at adskille almindeligt husspildevand og regnvand i Højer by, så regnvandet udledes til særlige regnvandsbassiner i området.

Kloaksepareringen er en del af udviklingsplanen for Højer, der er vedtaget i forbindelse med Tøndermarsk Initiativet.  

De to plantillæg er i høring henholdsvis til den 12. februar 2019.

Begge tillæg kan findes på kommunens hjemmeside under høringer, og kommentarer og bemærkninger kan mailes til teknisk@toender.dk eller sendes som post til Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.
Se høring omkring affaldsplan her og se høring omkring spildevandsplan her