Bolværk ved Højer Sluse er færdigt

Arbejdet med at renovere og sikre bolværket ved Højer Sluse er nu afsluttet. Samtidig er arealet langs åen bag bolværket sat i stand, og gangstien er sikret med fast belægning. Der er desuden etableret sti til den nærliggende parkeringsplads

Renoveringsarbejdet er udført af entreprenørvirksomheden Ommen & Møller fra Rødekro efter tilbudsindhentning.

- Entreprenøren har holdt tidsplanen og leveret et meget tilfredsstillende resultat. Det er blevet rigtig flot, og området ved den gamle sluse fremstår nu endnu mere indbydende og attraktivt, siger ingeniør Miroslav Guzina fra Vej & Park i Tønder Kommune.

Bolværket er renoveret, fordi dets tilstand er blevet dårligere og mere ustabilt de senere år, og i efteråret 2015 brød det sammen.

I første omgang sikrede Tønder Kommune bolværket med en midlertidig løsning med udlægning af sten. Men efter at politikerne havde bevilget penge til en mere permanent løsning, gik et mere gennemgribende renoveringsarbejde i gang i efteråret 2017 og er nu afsluttet.

Renoveringen af selve bolværket omfatter en ny stålspuns i fuld længde foran det gamle bolværk med en såkaldt hammer af beton ovenpå.

Renoveringsprojektet er udarbejdet i samarbejde og dialog med Digelaget for Tøndermarsken, der er medejer af det første stykke af bolværket.