Bløde trafikanter får vigepligt

To kryds ved Ribe Landevej i Tønder bygges om for at sikre de bløde trafikanter.​​​​​​​

Mange cyklisters vej går hver dag via cykelstien på Ribe Landevej i Tønder. Desværre følger ulykkerne efter. Særligt krydsene ved Nrd. Industrivej og Hydrovej har været genstand for uheld, hvor cyklister er blevet påkørt af krydsende biler.

Derfor indfører Tønder Kommune nu vigepligt for cyklister og andre bløde trafikanter i de uheldsramte kryds.

- Cyklister vil måske opfatte det som, at vi nedprioriterer deres fremkommelighed, men det er ikke tilfældet. Vi gør det udelukkende for at nedbringe antallet af ulykker. Det handler om at gøre vejen mere sikker for de bløde trafikanter, så alle kan komme uskadt frem, udtaler Sonja Svendsen, trafikplanlægger hos Tønder Kommune.

I begge kryds bliver cykelstien gennem krydset fjernet og vigepligten ændret, så det fremover er de bløde trafikanter, der har vigepligt i krydset. Samtidig fjernes det blå cykelfelt.

Sort plet
Beslutningen om at ændre vigepligten sker fordi, krydset ved Ndr. Industrivej var udpeget som en såkaldt sort plet. Altså et kryds, hvor der sker flere ulykker end forventet set i forhold til mængden af trafik.

Selv om krydset ved Hydrovej ikke er helt så uheldsbelastet som Ndr. Industrivej, så ændres cykelstien der efter samme princip.

- Det gør vi for, at forholdene i de to kryds er ens, således at de bløde trafikanter ikke bliver forvirret af, at de på den samme strækning har vigepligt i det ene kryds og ikke i det andet, udtaler Sonja Svendsen.

Vejarbejdet er gået i gang, og forventes at være afsluttet inden jul.

Fakta
I krydset med Ndr. Industrivej har Tønder Kommune i perioden 2010 - 2014 registret fire uheld med bløde trafikanter, hvor to er kommet alvorligt til skade.

Ved Hydrovej er der registreret ét uheld med en blød trafikant, som kom alvorligt til skade.

Udformningen af stikrydsningerne udføres efter princippet tilbagetrukket cykelstikrydsning. Det betyder, at
cykelstien i krydset ikke ligger parallelt med vejen, men er flyttet nogen meter ind i krydset.

Især ved en dobbeltrettet cykelsti er denne løsning velegnet, fordi det for bilister ved cykelstikrydsninger, hvor bilister er pålagt vigepligt, ofte er svært at erkende, at der kommer cyklister fra den "forkerte" side.