Bedre tandsundhed med central klinik

Fra august 2018 bliver den kommunale tandpleje i Tønder Kommune samlet på en ny og moderne klinik i Bredebro. Klinikken indrettes i det tidligere rådhus på Stationsvej 5.

Formålet med samlingen er at højne fagligheden og sikre, at børn og unge og brugere af omsorgs- og specialtandplejen får en endnu bedre tandpleje i Tønder Kommune.

Samtidig med etablering af en fælles klinik får tandplejen også en mobilklinik, hvor mindre tandfaglige kontroller, instruktioner og fluorbehandlinger kan finde sted. Den mobile klinik indrettes i en bus, som kører rundt til skolerne.

Beslutningen om at styrke tandsundheden ved at samle tandplejen er en del af budgetaftalen for 2017. Der er afsat en samlet ramme på 16 mio. kr. til etablering af central klinik og mobil enhed.

På kommunalbestyrelsesmødet i april 2017 blev projektet skudt i gang, da politikerne i fuld enighed frigav pengene til opgaven.

Efter afholdt licitation i september 2017 er ombygning og indretning af lokalerne i Bredebro nu i fuld gang. Den nye centrale klinik tages i brug i august 2018.

Læs mere om licitationen her

Video fra ombygningsarbejdet

Flyer om samlingen

Spørgsmål og svar om børn- og ungetandplejen

Spørgsmål og svar om omsorgstandplejen

Der vil løbende komme yderligere information om ændringerne bl.a. på tandplejens hjemmeside.