Bedre spildevandsrensning er lovkrav

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen, har forståelse for grundejeres bekymring og betænkeligheder ved at skulle investere i bedre spildevandsrensning.

- For nogle grundejere drejer det sig om ganske mange penge, og det er klart, at det giver anledning til bekymring. Det kan være en stor belastning. Men jeg må også appellere til forståelse for, at påbuddene til grundejerne ikke er noget, Tønder Kommune har fundet på, men er affødt af lovgivning fra Christiansborg. Statens vandplaner forpligter os til at sikre bedre rensning af spildevandet i det åbne land. Det er dette krav, vi nu er i gang med at opfylde i Tønder Kommune, siger Bo Jessen.

I alt har omkring 200 grundejere i Tønder Kommune fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen, fordi de ikke lever op til lovgivningens krav.

Flere af grundejerne har reageret over for kommunen, men en del er gået i gang med at få løst opgaven.

Som det er fremgået af pressen de seneste dage, nægter nogle grundejere konsekvent at efterkomme påbuddet og anklager kommunen for ikke at forholde sig til virkeligheden.

- Men virkeligheden er, at grundejerne er lovmæssigt forpligtet til at sikre bedre rensning af deres spildevand. Jeg har fuld tillid til, at forvaltningen har fulgt lovgivningen til punkt og prikke. Men grundejerne er naturligvis i deres gode ret til at have en anden opfattelse og få sagen prøvet ved domstolene, siger teknik- og miljøudvalgsformanden.

For at imødekomme den tvivl, der er rejst om kommunens fortolkning af reglerne, har kommunen imidlertid selv taget kontakt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) for at få den øverste myndigheds vurdering. Der er dog ikke kommet svar endnu.

Teknik- og miljøudvalgsformand Bo Jessen peger på, at der findes forskellige løsninger til bedre rensning af spildevandet. Nogle er dyrere end andre, og der er også flere mulighed for at få økonomisk hjælp, bl.a. en afdragsordning for særligt trængte, kommunale lån for pensionister eller en aftale med Tønder Forsyning om etablering og drift af spildevandsrensningen. Det har alle berørte grundejere fået information om bl.a. på borgermøder og i en folder, som er sendt ud sammen med påbuddet, og som også kan findes på kommunens hjemmeside.