Bedre forhold for cyklister

Arbejdet med to mindre stiprojekter er nu i gang i Skærbæk og Højer. Begge steder etableres der stier, som skal gøre det mere sikkert at færdes i trafikken som cyklist.

På Aabenraavej i Skærbæk omlægges fortovet på strækningen mellem jernbanen og Ribevej i begge sider og bliver til såkaldte fællesstier. Det betyder, at fodgængere og cyklister i fremtiden skal deles om pladsen.

På Tøndervej i Højer mellem den eksisterende stikrydsning og rundkørslen bliver cykelbanen i den ene vejside omlagt til en cykelsti, som er adskilt fra vejbanen med en kantsten. På den modsatte side bliver cykelbanen lagt sammen med fortovet. Også her bliver det i fremtiden er fællessti, hvor fodgængere og cyklister deles om pladsen.

Projektet i Skærbæk er en del af Tønder Kommunens stiplan.

Projektet i Højer giver bl.a. cyklende turister til Højer en mere sikker forbindelse fra den dobbeltrettede cykelsti og ind til Højer. Projektet blev aktuelt i forbindelse med Tøndermarsk Initiativet, og da det samtidigt er planlagt at lægge ny asfalt på Tøndervej i 2019, var det nu det skulle gøres, oplyser trafikplanlægger Sonja Svendsen fra Tønder Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte begge projekter og bevilligede penge til dem i foråret.