Arkitekter i gang med at tegne ny skole

Fire arkitektteams er udvalgt til at deltage i en konkurrence om at tegne den nye skole i Skærbæk. Skolen skal bygges på Oksens mark, dvs. et areal mellem Skærbæk Fritidscenter, Kagebøl og Hjemsted Oldtidspark.

Repræsentanter for de udvalgte arkitekter var forleden på besøg i Skærbæk for at høre nærmere om opgaven og kommunens forventninger og også for at danne sig et godt indtryk af området, hvor den nye skole skal placeres. Derfor havde kommunen lejet en lift, så arkitekterne også kunne stige til vejrs og se det hele lidt fra oven.

De fire arkitektteams er udvalgt blandt i alt 30, som har været indbudt til et kvalificeringsforløb.

Arkitekterne går nu i gang med at tegne, og forslagene skal være indleveret til kommunen senest den 22. november i år. Forslagene vil herefter blive bedømt af en dommerkomité, og det ventes at resultatet af konkurrencen kan offentliggøres i slutningen af februar 2018. Til den tid bliver det således kendt, hvem der tegner skolen, og hvordan den kommer til at se ud.

Efter arkitektkonkurrencen skal byggeriet i udbud, og første spadestik tages efter planen i foråret 2019. I august 2020 kan elever og lærere rykke ind i den nye skole.

De fire udvalgte arkitektteams er:

Arkitektfirmaet Kjær & Richter A/S
Ingeniørgruppen Varde A/S
Thing Brandt Landskab ApS

Arkitema Architects
COWI A/S

Friis & Moltke A/S
Møller & Grønborg A/S
FM Bygningsdrift ApS
Rummets Sprog
Tækker A/S

Rubow Arkitekter A/S
Regnbuen Kontur arkitekter
Moe A/S
Ebbe Kromann-Andersen, Professionshøjskolen Metropol

Dommerkomiteen består af:

Henrik Frandsen, borgmester, formand for dommerkomiteen
Henrik Mehlsen, formand for Børn- og Skoleudvalget
Bo Jessen, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Lars Rytter, Økonomiudvalget
Mathias Knudsen, Økonomiudvalget
Berit Gad, bestyrelsesformand for Skærbæk Distriktsskole
Bo Lautrup, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
Suna Lian Cenholt, arkitekt MAA, fagdommer udnævnt af Arkitektforeningen
Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef for Ejendomme, Plan og Drift, intern fagdommer

Rådgivere for dommerkomiteen:

Kommunaldirektør Klaus Liestmann
Direktør Henrik Schou
Skolechef Per Hansen
Skoleleder Klaus Fogh
Stedfortræder for skolechef Lisbeth Hoff
En repræsentant for Team Ejendomme (byggefaglige kompetencer)

Dommerkomiteens sekretær:

Arkitekt MAA Dorte Sibast, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.

Se video fra arkitekternes besigtigelse

Her i det indrammede konkurrenceområde skal den nye skole bygges