Årets forening hædres med 10.000 kroner

Hvis du kender en frivillig forening, der har fortjent en hæder for at gøre en helt særlig indsats for at styrke det lokale medborgerskab, så se her.

Tønder Kommune sætter nu fokus på det store foreningsarbejde, som frivillige ildsjæle hver dag gør. Det sker med uddeling af prisen "Årets Forening".

Prisen skal være med til at synliggøre foreningslivet og anerkende og understøtte den frivillige indsats. Det skal ske ved at hædre projekter og lokale initiativer i foreningslivet, som styrker frivilligheden og det aktive medborgerskab.

- Frivillige ildsjæle er en kæmpe gevinst for Tønder Kommune. Det er der ingen tvivl om. Den store
frivillige indsats, der gøres i foreningerne, styrker vores lokalsamfund til glæde for alle i området.
Derfor hædrer vi endnu engang de frivillige foreninger med denne pris, som er velfortjent, udtaler
formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Popp Petersen.

Med hæderen som "Årets Forening 2016" følger et diplom og en pengepræmie på 10.000 kr., som kan bruges i foreningens virke. Hvis det er et projekt, hvor flere foreninger medvirker, er pengepræmien til deling.

Søger indstillinger
Alle i Tønder Kommune har derfor nu mulighed for at indstille en forening til at modtage hæderen som årets forening.

Både frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, lokalråd,
borgerforeninger, støtteforeninger og øvrige foreninger kan indstilles til prisen.

Du finder indstillingsformularen her

Fristen for at indsende indstillinger er onsdag den 7. september 2016.

Efter fristens udløb vil tildelingskomitéen udpege årets forening. Komitéen består af formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget.

Prisen bliver overrakt ved et festligt arrangement den 30. september i forbindelse med Frivillig Fredag.

Temaet er i år "Veje til deltagelse".

Fakta:
Prisen er stiftet af Kommunalbestyrelsen og blev første gang uddelt i 2014.
Årets forening 2014: Ottersbøl Rideklub
Årets forening 2015: Øster Højst Ungdoms- og Idrætsforening sammen med Øster Højst Borgerforening.