Årets forening hædres med 10.000 kroner

Hvis du kender en forening, der på frivillig basis gør noget ekstraordinært for at styrke det lokale medborgerskab, så vil Tønder Kommune gerne høre fra dig. For så er det måske din forening, der skal hædres med prisen Årets Forening 2019.

Med uddeling af prisen som Årets Forening ønsker kommunen at sætte fokus på det store frivillige foreningsarbejde i hele området. Og lige nu beder kommunen om forslag til dette års prismodtager.

Prisuddelingen skal være med til at synliggøre foreningslivet og anerkende og understøtte den frivillige indsats, der ydes af de mange ildsjæle rundt om. Samtidig ønsker kommunen med prisuddelingen at fremhæve projekter og lokale initiativer, som styrker frivilligheden og det aktive medborgerskab.

Modtageren af prisen som"Årets Forening 2019" får et diplom og en pengepræmie på 10.000 kr., som skal bruges i foreningens virke. Hvis det er et projekt, hvor flere foreninger medvirker, er pengepræmien til deling.

Søger indstillinger

Alle i Tønder Kommune har mulighed for at indstille en forening til at modtage prisen.

Både frivillige sociale foreninger, folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, lokalråd, borgerforeninger, støtteforeninger og øvrige foreninger kan indstilles.

Du indstiller en forening via kommunens hjemmeside på www.toender.dk/aarets-forening. Her finder du den indstillingsformular, du skal bruge.

Fristen for at indsende indstillinger er mandag den 2. september 2019.

Efter fristens udløb vil tildelingskomitéen udpege årets forening. Komitéen består af formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Landdistrikts- og Bosætningsudvalget, Frivillighedsrådet, Folkeoplysningsudvalget og Kulturelt Forum.

Prisen bliver overrakt ved et festligt arrangement fredag den 27. september i forbindelse med Frivillig Fredag i Tønder Sport- og FritidsCenter.

Fakta:

Prisen er stiftet af Kommunalbestyrelsen og blev første gang uddelt i 2014.

Årets Forening 2014: Ottersbøl Rideklub
Årets Forening 2015: Øster Højst Ungdoms- og Idrætsforening sammen med Øster Højst Borgerforening
Årets Forening 2016: Tønder Løbeklub sammen med Tønder Sygehus' Venner
Årets Forening 2017: Klosterparkens Vennekreds
Årets Forening 2018: Agerskov Ungdomsforening