Anbragte børn og unge mødes

Et initiativ til nye fællesskaber for anbragte børn og unge i Tønder Kommune er blevet godt modtaget. Dermed får børn og unge, som er anbragt uden for eget hjem, nu mulighed for at mødes regelmæssigt med andre i samme situation.

Sammen med Projekt Netværket inviterede kommunen forleden alle plejefamilier og deres plejebørn til et introduktionsmøde i Skærbæk for at orientere om ideen med at oprette netværksgrupper.
 
25 plejebørn og 20 plejeforældre deltog i mødet, og alle tilmeldte sig de kommende netværksgrupper.

Der er oprettes en børnegruppe for de 11-15-årige og en ungdomsgruppe for de 15-18-årige. Begge grupper mødes første gang torsdag den 3. november i Sundhedshuset i Skærbæk, Storegade 51. Børnegruppen er samlet fra kl. 16-18 og ungdomsgruppen fra kl. 18.30-20.30. Efter mødet den 3. november samles grupperne igen hver 14. dag i lige uger.

Der oprettes også en voksengruppe for 18-29 årige. Denne gruppe mødes første gang torsdag den 10. november fra 18.00-20.00 og herefter i ulige uger.

Fagchef Heidi Andersen fra Børn- og Ungeafdelingen i Tønder Kommune glæder sig over den gode opbakning og understreger, at flere børn og unge er meget velkomne til at møde op og tilslutte sig netværksgrupperne, selv om de ikke kunne deltage i introduktionsmødet.

Formålet med netværksgrupperne er at skabe et fristed, hvor både nuværende og tidligere anbragte børn og unge kan være sammen, dele erfaringer og oplevelser, få nye venner og deltage i undervisning om bl.a. kost og motion.

Projekt Netværket er et samarbejde mellem Plejefamiliernes Landsforening, Børnehjælpsdagen og kommuner. Parterne arbejder sammen om at skabe gode relationer mellem børn og unge, som er anbragt uden for eget hjem på grund af vanskeligheder i deres oprindelige familier.