Alternative jobsamtaler sikrer varme hænder

NYHED 24. april 2020

​​​​​​​Jobsamtaler via en videoforbindelse banede vej for 44 ansøgere, der nu kan skrive Tønder Kommune på deres CV. Dermed er flere såkaldte varme hænder på vej i en tid, hvor behovet på grund af corona-situationen er stort

Under corona-krisen bliver der rundt om i Tønder Kommune kigget på andre og mere alternativer måder at løse opgaverne på. Især de opgaver, der normalt kræver fysisk fremmøde, skal gentænkes.

Det var f. eks. tilfældet, da der forleden skulle afholdes jobsamtaler med ansøgere, der gerne vil uddanne sig som henholdsvis SOSU og pædagogisk assistent i Tønder Kommune. Her måtte Tønder Kommunes HR-afdeling og 66 ansøgere ty til en videoforbindelse – og det gik faktisk over alt forventning:

- Forud for samtalerne var vi lidt skeptiske omkring det. Ville teknikken drille, og hvad ville ansøgerne synes om det? Men det viste sig lynhurtigt, at der ikke var nogen grund til at være nervøse, fortæller udviklings- og uddannelseskonsulent Birgit Rasmussen og fortsætter:

- Det var tydeligt, at eleverne er vant til denne måde at gøre tingene, da en del af uddannelsen på deres grundforløb har været afviklet via videoforbindelse. På den måde har vi også kunnet indkalde stort set alle ansøgere til samtale, og de kommer fra hele landet. Vi havde endda en ansøger med på en forbindelse fra Bremen i Tyskland, uden at det gav problemer.

Afslappet og trygt
Også i den anden ende af videoforbindelsen har oplevelsen været god. Det bekræfter Vivi Martensen, der søgte – og fik – en elevstilling som social- og sundhedsassistent:

- Det fungerede kanon. Jeg modtog en sms, da det var min tur, og så fulgte jeg ellers bare det link, jeg havde fået tilsendt. Stemningen under samtalen var faktisk mere afslappet end ved en traditionel jobsamtale, fordi vi her var i hjemlige og trygge rammer. Så det var en rigtig god oplevelse.

En investering
Efter de alternative ansættelsessamtaler er der nu endnu flere varme hænder på vej i Tønder Kommune. Det afføder stor glæde på politiker-niveau.

- Der er nu - måske mere end nogensinde på grund af corona – brug for dygtige og engagerede fagfolk til at passe og pleje vores mest sårbare grupper i samfundet. Derfor er det dejligt og meget betryggende at se et så stort og stærkt ansøgerfelt. De nye ansættelser er en investering i nutiden, fremtiden og vores fælles ve og vel, fortæller Irene Holk Lund, formand for Tønder Kommunes Sundhedsudvalg, og udtaler afslutningsvist:

- Samtalerne ville være blevet udskudt, hvis det ikke havde været for videoforbindelsen og de kanon dygtige medarbejderes gåpåmod. Det viser i den grad omstillingsparathed, når det gælder. Og det er i sidste ende med til at sikre, at vi får ansat 44 dygtige elever, der ellers havde søgt job andetsteds.
​​​​​​​
De 66 jobsamtaler blev afviklet over fem dage. Det resulterede i, at 44 af ansøgerne nu kan skrive Tønder Kommune på deres CV. 23 blev ansat som social- og sundhedsassistentelever, 17 fik titlen social- og sundhedshjælperlev, mens fire kan kalde sig for pædagogisk assistentelev.