Aftale om nødberedskab i hjemmeplejen

Efter forligskvindens udsættelse af konflikten på det offentlige arbejdsmarked kan dele af hjemmeplejen og Borgerservice i Tønder Kommune blive ramt af strejke fra den 22. april.

I hjemmeplejen vil strejken omfatte distrikterne Tønder Øst, Tønder Vest og Løgumkloster. Modtagere af hjemmepleje i disse områder vil derfor ikke få den normale service, så længe konflikten løber.

Tønder Kommune og de faglige organisationer har dog aftalt et nødberedskab, som sikrer, at livsvigtige og uopsættelige opgaver fortsat vil blive udført.

Læs mere om nødberedskabet i hjemmeplejen på den særlige side om konflikten

Alle berørte modtagere af hjemmepleje bliver orienteret direkte om situationen.

I Borgerservice skal man regne med lange ventetider i tilfælde af strejke, og der vil også her være opgaver, som ikke kan løses.

Udvidelse af konflikten

Hvis det kommer til strejke, kan konflikten blive udvidet med lockout fra den 28. april. Det vil ramme alle skolerne, daginstitutionerne, sfo’erne, dagplejen, tandplejen og det meste af administrationen.

Der vil komme yderligere information om en evt. udvidelse af konflikten senere.