Aflysning af søsætning af Marskbåd

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 14.00 havde Unge I Uddannelse og Kompetencecenteret annonceret søsætning af en marskbåd, fremstillet af unge i beskæftigelsesforløb på Kompetencecenteret.

Søsætningen skulle have fundet sted ved Tønder Roklub, Wegners Plads 4 i Tønder. Af sikkerhedsmæssige årsager han man på grund af forhøjet vandstand valgt at flytte arrangementet til senere på foråret.