Afbrændingsforbud på Rømø

Den lange periode uden regn betyder, at vegetationen lige nu er meget tør. Derfor er der forhøjet risiko for brande i haver, i skove og på marker. Der er desværre set en del eksempler på denne brandfare over hele landet.

Brand & Redning Sønderjylland udsteder derfor et totalt afbrændingsforbud i Tønder Kommune gældende for Rømø. Her er der lige nu betydelig risiko for storbrand. Forbuddet er gældende fra fredag 8. juni kl. 14.00

Forbuddet gælder afbrænding af:

  • Haveaffald
  • Halm, halmstakke, grenaffald og lignende, der afbrændes på marker eller
  • uopdyrkede arealer
  • Affald fra skovbrug
  • Siv, rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
  • Bål, herunder i bålfade

Forbuddet gælder også brug af:

  • Ukrudtsbrændere
  • Grill i naturen - også på offentlige pladser. Brug af grill tillades på egen ejendom, når grillen placeres på et fast, ikke brandbart, underlag (fliser). Lad asken afkøle i grillen

Især henvendt til rygerne: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i naturen, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Parkering af biler i naturen bør ikke ske i højt, tørt græs.

Brand & Redning Sønderjylland følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Der henvises i øvrigt til Brand & Redning Sønderjylland hjemmeside www.brsj.dk.