Ældrerådet har valgt formand

Det nyvalgte Ældreråd i Tønder Kommune har i dag, mandag, været samlet for første gang bl.a. for at vælge formand og næstformand. Inger Lis Andresen, Tønder, blev med stort flertal valgt som rådets formand de næste fire år.

Til posten som næstformand valgtes Niels H. Andersen, Toftlund, mens Ove Christiansen, Skærbæk, blev medlem af Ældrerådets forretningsudvalg.

Ældrerådet i Tønder Kommune består af i alt 13 medlemmer valgt fra seks valgdistrikter. Valget til det nye Ældreråd fandt sted samme dag som kommunal- og regionsvalget den 21. november. Valgdeltagelsen var på 67,7 pct.

Det nyvalgte Ældreråd tiltræder den 1. januar 2018. De 13 medlemmer af rådet er:

Bredebro:
Ester Brodersen
Gunnar Jensen

Højer:
Clara Christensen
Grethe Grønfeldt

Løgumkloster:
Svend Stidsen
Karl-Uwe Berdiin

Nørre-Rangstrup:
Niels H. Andersen
Verner Bruhn

Skærbæk:
Ove Christiansen
Rita Westergaard

Tønder:
Inger Lis Andresen
Edith Bruhn Andersen
Broder Brodersen 

Ældrerådets opgave er bl.a. at rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter om emner, der vedrører ældre. Rådet skal høres om alle forslag, der har betydning for de ældre i Tønder Kommune.

Det nyvalgte Ældrerådet. Bagest fra venstre er det:
Clara Christensen, Ester Brodersen, Rita Westergaard, Ove Christiansen, Edith  Bruhn Andersen, Svend Stidsen og Broder Brodersen.  
Forrest fra venstre:
Grethe Grønfeldt, Inger Lis Andresen, Verner Bruhn, Karl-Uwe Berdiin, Gunnar Jensen og Niels H. Andersen. 

Se video