Ældre misbrugere er i fokus

​​​​​​​Rådgivningscenter Tønder – Misbrug, Solgården i Bedsted og Psykiatri & Handicap er i dagene den 4. april til den 7. april vært for et EU træf, der handler om, hvordan man motiverer ældre misbrugere til at komme ud af deres misbrug.

Deltagerne på konferencen kommer fra Tyskland, Kroatien, Slovakiet og Østrig, ligesom der er inviteret relevante personer fra Tønder Kommune.

Det er femte gang, at deltagerne mødes i projektet ”Oldim”, der er et EU finansieret projekt med fokus på ældre misbrugere. Tidligere træf har været afholdt i de øvrige deltagende lande, og emnerne har blandt andet været motion, sport og natur som motivationsfremmende metode, ligesom man har kigget på litteratur og forskning på området samt hvordan man kan inddrage musik og dyr i arbejdet.

Emnet for dette års træf er hvilke metoder, der er motiverende for at få den ældre ud af sit misbrug, og hvordan man hjælper den ældre misbruger til at nå drømme og mål.

Ina Kier Lorenzen, der er leder af Rådgivningscenter Tønder – Misbrug, fortæller, at ældre misbrugere ofte har brug for nogle andre indsatser end yngre misbrugere.

- De skal nødvendigvis ikke tilbage på arbejdsmarkedet. Og deres sociale og helbredsmæssige problematikker er også af en anden karakter end hos de yngre misbrugere, siger Ina Kier Lorenzen, og fortsætter:

- Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet spurgt, om vi vil være med i projektet. Det har været lærerigt at få indblik i, hvordan man arbejder med misbrugere i andre lande. 

​​​​​​​Selve konferencen finder sted på plejecenteret Solgården i Bedsted, og borgmester Henrik Frandsen byder velkommen, hvorefter der er en lang række faglige punkter på programmet. Blandt andet vil den tidligere leder af Misbrugscenter Odense, Anette Søgård Nielsen, fortælle om motivationsfremmende metoder, og samme emne kommer Claudia Strasser, sociolog ved Socialstyrelsen, Center for udsatte voksne, ind på.

Fakta:
Projektet er et Erasmus+ projekt støttet af EU, og det startede i efteråret 2016.
Projektet slutter med en konference i Tyskland i juni 2018.
Tyskland er koordinator på projektet.
Rådgivningscenter Tønder – Misbrug, Solgården Bedsted og Psykiatri & Handicap er den eneste deltager fra Danmark, og centeret er forpligtiget til at videreformidle den læring man får til alle relevante samarbejdspartnere indenfor ældreområdet og misbrugsområdet.