7,5 millioner kroner til områdefornyelse i Løgumkloster

Byfornyelsesprojektet Liv i Løgumkloster sætter fokus på liv og på at gøre Løgumkloster til et endnu bedre sted at bo, være, arbejde og besøge. Et sted med mere og bedre liv. En opgave, som byens borgere er gået sammen om at løse - unge som gamle.

Tønder Kommune har søgt og modtaget et foreløbigt tilsagn fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til en områdefornyelse i Løgumkloster. Dermed er 7,5 millioner kroner på vej til fornyelse og forskønnelse af Løgumkloster med fokus på midtbyen. Penge, som Løgumklosters borgere skal hjælpe kommunen med at bruge bedst muligt. Derfor holdes der borgermøde i Klosterhallen tirsdag den 29. november kl. 16.30. Alle byens borgere er inviteret.

- På borgermødet vil vi præsentere deltagerne for de ideer, der allerede er kommet frem i de tre temagrupper, der har arbejdet på sagen siden i sommer. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål, gå i dialog og komme med nye ideer, siger Caroline Lindholm Albrechtsen, der er byggesagsbehandler i Teknik og Miljø ved Tønder Kommune.

Som optakt til mødet bliver der holdt en åben fernisering, hvor deltagerne kan se kreative ideer og forslag, som børn og unge fra byen har arbejdet ihærdigt med den seneste tid.

Byfornyelse for alle
Et af kommunens helt store fokuspunkter er, at Liv i Løgumkloster er hele byens projekt. Derfor har man bl.a. valgt at involvere byens skoler og institutioner aktivt i projektet: Helt fra byens børnehaver til efterskolerne.

– Børn og unge spiller en afgørende rolle i projektet, og ideer og produkter bliver taget ganske seriøst. Vi vil rigtig gerne sende et signal om, at vi er åbne og kreative, og at vi er klar til at tænke nyt. Og her er børn bare et friskt og anderledes pust, siger arkitekt Christel Ebsen fra tegnestuen CEByfornyelse, der er tovholder på projektet.

Der er udarbejdet en hjemmeside om projektet, som løbende opdateres med informationer, billeder og historier. Der er ligeledes lavet profiler på både Facebook og Instagram, hvor der hyppigt deles sjove historier, videoer og billeder fra projektet.

– Det er enormt vigtigt for os at være synlige. At være til stede og ikke mindst aktive på en række forskellige platforme for at sende et signal om, at vi rent faktisk mener det: At byfornyelse i Løgumkloster er for alle, siger Christel Ebsen.

Den 1. marts 2017 skal det endelige program for byfornyelsesprojektet indsendes. Herefter får kommunen endeligt tilsagn på de 7,5 millioner kroner.

Fakta:
Borgermødet holdes i Klosterhallen tirsdag den 29. november kl. 16.30 - 19.00, og alle er velkomne – både børn og voksne. Børnene leger i hallen, mens de voksne bliver præsenteret for projektet. Som festlig afslutning på mødet kommer byens velkendte dyrlæge Ole Caspersen med sit syn på byfornyelse og forskønnelse af Løgumkloster. Alle deltagere får en sandwich og behøver derfor ikke tænke på aftensmaden.

Hjemmeside: www.livilogumkloster.dk
Facebook: www.facebook.com/livilogumkloster
Instagram: www.instagram.com/livilogumkloster