5,45 millioner skal sikre lokale virksomheder arbejdskraft

 

Det lokale erhvervsliv tror på lysere tider. Men for at holde optimismen i hævd skal virksomhederne have adgang til den arbejdskraft, de efterspørger. Til at støtte op om at sikre det, har Kommunalbestyrelsen afsat 5,450 mio. kr.

 

Finanskrisen er nu definitivt afblæst. I hvert fald på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Her hersker optimisme og tro på vækst og udvikling.

Lokale virksomheder efterspørger igen arbejdskraft i stor stil og henvender sig stadig oftere til Jobcenteret for at få flere ansat i deres virksomheder. Samtidig er ledigheden rekordlav i Tønder Kommune. Det kulminerede med en ledighedsprocent på 2,6 procent i juli måned. Det laveste siden 2008. 

De positive tendenser med stor efterspørgsel efter arbejdskraft sætter også sit præg på kommunens beskæftigelsesplan for 2017 og 2018. Nye prioriteringer og indsatser skal få flere i job og uddannelse og sikre, at de lokale virksomheder får den efterspurgte arbejdskraft. Til at styrke den indsats har Kommunalbestyrelsen netop afsat 5,450 millioner kroner.

- Beskæftigelsesplanen giver naturligvis ikke samtlige svar på de udfordringer, arbejdsmarkedet og det lokale erhvervsliv står overfor. Men sammen med investeringerne på i alt 5,450 millioner udgør den en seriøs og målrettet offensiv, som skal komme vores virksomheder og de ledige i kommunen til gode. Og initiativerne rummer et godt og kvalificeret bud på, hvad der skal til for at bevæge Tønder Kommune i den rigtige retning ved at understøtte de lokale virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft til gavn for vækst og udvikling for vores kommune, udtaler formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Susanne Linnet, og fortsætter:

- Meget kan tilskrives de positive konjunkturer, men det formidable samarbejde Tønder Kommune har med erhvervslivet er helt afgørende for, at indsatserne lykkes. Et politisk fokusområde, som Arbejdsmarkedsudvalget tog på sig og ønsker videreudviklet for at skabe endnu flere positive resultater.

- Borgere på kanten af arbejdsmarkedet og nye integrationsborgere i kommunen har i den grad behov for ekstra opmærksomhed og hjælp på deres vej mod selvforsørgelse og uafhængighed. Disse prioriteringer og indsatser har naturligvis også fået en fremtrædende plads i den nye beskæftigelsesplan, udtaler Susanne Linnet afslutningsvist.  

Fakta:

Beskæftigelsesplanens fokusområder i 2017-2018
-    Målrette indsatser for ledige dagpengemodtagere og jobparate
-    Forstærke indsatsen i forhold til at uddanne de ledige til at matche arbejdsmarkedets krav
-    Styrke indsatsen, som skal bringe borgere på kanten tættere på arbejdsmarkedet
-    Udvikle beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere
-    Styrke og intensivere samarbejdet omkring ungeindsatsen med Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne på CAMPUS   

Investeringspotentiale

Investeringspuljen for 2017 er på 5,450 mio. kr. Målet med investeringen er, at den kan bidrage med en samlet besparelse på minimum 6,9 mio. kr. Besparelsen består i reducerede udgifter til indkomstoverførsler og sygedagpenge, når flere - som følge af indsatsen - kommer i arbejde og uddannelse.

Investeringspuljen for 2016 var på 2,8 mio. kr. Der forventes et besparelsespotentiale i form af reducerede udgifter til indkomstoverførsler på cirka 3,5 mio. kr.