5,2 millioner til ny kurs skal sikre flere i job

Tønder Kommune får saltvandsindsprøjtning på 5,2 mio. kr. fra staten til et 2-årigt beskæftigelsesprogram, der skal hjælpe udsatte kontanthjælpsmodtagere i job

5,2 millioner kroner.

Sådan lyder en saltvandsindsprøjtning fra staten, der skal udgøre det økonomiske fundament i et ny projekt, der skal hjælpe udsatte kontakthjælpsmodtagere tilbage i job.

Tønder Kommune er nemlig én af fem kommuner i landet, der er blevet udpeget til at deltage i et større satspuljeprojekt. Projektet har i Tønder Kommune til formål at sikre, at 110 udsatte kontanthjælpsmodtagere får den rette hjælp, så de igen kan få en fremtid på arbejdsmarkedet.

En ny kurs
Projektet har fået titlen "Ny kurs - på vej til job" og skydes for alvor i gang den 1. januar 2018.

Projektet vil fra kommunens side blive bemandet med ti projektmedarbejdere. De omfatter blandt andet sagsbehandlere, specialister, mentorer og virksomhedskonsulenter, der i fællesskab skal hjælpe de 110 kontanthjælpsmodtagere.

Tønder Kommunes arbejdsmarkedsforvaltning og socialforvaltning arbejder således helt tæt sammen, hvilket glæder udvalgsformændene for de respektive områder.

- Vores lokale virksomheder efterspørger arbejdskraft. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi får hjulpet de borgere, der i dag er på passiv hjælp, tilbage i job. Kun sådan kan vi sikre vækst og udvikling til gavn for Tønder Kommune og en øget livskvalitet for de ledige, udtaler formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Susanne Linnet og fortsætter:

- Vi vil blandt andet arbejde med nye veje og metoder til at bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på et godt arbejdsliv og dermed give dem en arbejdsidentitet, som også har stor betydning for mange andre sider af tilværelsen, afslutter Susanne Linnet.

Hos kommunens socialforvaltning er der store forventninger til projektet:

- Projektet er ambitiøst og helt ny af sin art. Derfor er vores forventninger til resultaterne høje. Det er en enestående mulighed for i samarbejde med borgeren at prøve nye tværfaglige metoder og tilgange af, udtaler formanden for Socialudvalget Kim Printz Ringbæk.

Målet for projektet "Ny kurs - på vej til job" er, at 75 procent af målgruppen opnår ordinære timer i deres praktik eller job. Altså arbejdstimer, som ikke er omfattet af offentlige tilskud, som f. eks. løntilskud.

Endvidere er målsætningen, at 25 - 30 procent i løbet af projektperioden overgår til ordinær beskæftigelse. Altså arbejde uden tilskud fra det offentlige.

​​​​​​​Faktaboks:

Tønder Kommune har netop lanceret "Den fælles udviklingsplan 2017-2020". Den fælles udviklingsplan sætter retningen for, hvordan der i Tønder Kommune arbejdes med at give borgere, virksomheder, foreninger og organisationer gode rammevilkår. Under denne dagsorden er der iværksat en række større initiativer, hvoraf beskæftigelsesområdet er et af de centrale.

Den ekstra projektbevilling fra socialstyrelsen falder i fin tråd hermed og vil booste indsatsen for kommunens kontanthjælpsmodtagere. De kontanthjælpsmodtagere, der bliver en del af projektet, vil opleve selv at spille en aktiv rolle i at få lagt den plan, der på sigt skal udmunde i, at den enkelte bider sig fast på arbejdsmarkedet.