3 millioner til sikring af historisk flyhangar

Den historiske flyhangar i Soldaterskoven ved Tønder er sikret. I den finanslovsaftale, regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, er der nu afsat 3 mio. kr. til renovering af bygningen i 2018. Dermed har initiativtagerne til sikring af det historiske sted opnået det, de håbede på.

- Det er meget glædeligt, at det er lykkedes at få sikring af flyhangaren på finansloven med så stort et beløb. I første omgang var der lagt op til at bevilge 700.000 kr., men nu er beløbet hævet til det, der var målet. Det giver både mulighed for at sikre bygningen og komme videre med planerne om at udvikle den til et kulturhistorisk formidlingssted om første verdenskrig, siger borgmester Henrik Frandsen.

Borgmesteren fremhæver samtidig betydningen af det gode samarbejde om opgaven.

- Vi har stået sammen som lokalsamfund, og det kan vi nu se resultaterne af. Zeppelin- og garnisonsmuseet, støtteforeningen og andre gode lokale kræfter har ydet en fornem indsats, og vi har fået uvurderlig hjælp og opbakning fra folketingsmedlemmerne Eva Kjer Hansen, Henrik Dahl og Susanne Eilersen, der alle har engageret sig meget i vores sag og gjort deres til, at vi kom i mål. Det er vi meget taknemmelige for, siger Henrik Frandsen.

En af dem, der har arbejdet ihærdigt og vedholdende for sikring af flyhangaren, er Anders Jacobsen, formand for Tønder Handelsstandsforening og næstformand for Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder. Han er også en glad og tilfreds mand.

- I Zeppelin- og Garnisonsmuseet er vi lykkelige over, at det sidste tilbageværende intakte bygningsværk i Sønderjylland fra første verdenskrig er reddet. Vi har fået hjælp fra mange sider, og et stærkt lokalt engagement har været med til at fremtidssikre hangaren. Nu fortsætter vi arbejdet med at skabe et værdig ramme i Tønder for formidlingen af første verdenskrig og genforeningen. En stor tak til alle ildsjæle, lyder det fra Anders Jacobsen.

Den nystiftede Forening Flyhangaren Tønder vil i tæt dialog med Naturstyrelsen, som ejer flyhangaren, istandsætte og renovere bygningen med midlerne fra finansloven og fondsmidler, som der søges om.

Foreningen Flyhangaren Tønder består af Anders Jacobsen, Bonni Rathje Ottenberg, Andrea C. Bayer og Lisbet Hartz.

Fakta:

Den nu sikrede flyhangar er en del af Zeppelinbasen, dvs. en stor luftskibsbase, som tyskerne anlagde i Soldaterskoven ved Tønder under første verdenskrig, da Sønderjylland var under tysk herredømme.

Basen omfattede bl.a. tre kæmpe haller til luftskibe og en hangar til jagerfly. Af de tre haller er kun fundamenterne bevarede. Flyhangaren er intakt, men i så dårlig stand, at der har været overvejelser om at rive den ned. Lokalt arbejdes der på at sikre hangaren og udvikle den til et unikt formidlingssted om en vigtig del af den dansk-tyske historie.

Anlægget er enestående, fordi alle militære anlæg jf. Versailles Fredstraktatens bestemmelser blev fjernet efter Tysklands nederlag i krigen. Som følge af Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 undgik basen i Tønder imidlertid delvist denne skæbne og overgik intakt til den danske stat.